Nyheter

Hemlingborg vinner Årets Bygge i kategorin Samhällsfastigheter

Det innovativa projektet Hemlingborg i Gävle som samlar vårdboende, skola, förskola och idrottshall i samma byggnad vinner Årets Bygge 2024 i kategorin Samhällsfastigheter. Bland annat tar juryn fasta på den ambitiösa visionen som projektet rott i hamn.

Byggnaden är ritad av White Arkitekter åt Gavlefastigheter och Gavlegårdarna.

– Att vinna Årets Bygge är ett kvitto på att vi lyckats infria projektets högt ställda förväntningar. Men viktigast av allt är att vi lyckats skapa en miljö som boende, elever och personal känner stolthet över och där de trivs och mår bra, säger Carl Lindecrantz, ansvarig arkitekt på White Arkitekter.

I dag fick Hemlingborg ta emot tidningen Byggindustrins pris Årets Bygge i kategorin Samhällsfastigheter under Construction Summit på Sergel Hub i Stockholm. Projektet har granskats utifrån fem kriterier: arbetsmiljö, hållbarhet, tid/kvalitet/budget, teknik/innovation och samverkan.

Juryns val föll på Hemlingborg med motiveringen: I hård konkurrens drog en sympatisk vision det längsta strået. Projektet har i praktiken omsatt vad de flesta av oss bara pratar om – att skapa en gränsöverskridande plats för både gammal och ung. Och när även samverkansformens styrka låter entreprenören byta till mer hållbart material, ja då står både vi och gävleborna som vinnare 2024. 

Hemlingborg ligger i den nya stadsdelen Södra Hemlingby i Gävle. Där samsas förskola, skola, idrottshall och vårdboende samsas under ett tak där barn och äldre kan mötas över generationsgränserna.

Projektet har två beställare och är hem åt fyra verksamheter. Genom att dela resurser skapas ekonomiska och hållbara fördelar samtidigt som varje del av Hemlingborg berikar varandra. Det har krävt noggrann planering och ett bra samarbete för att uppnå de faktiska fördelarna för varje verksamhet. Byggnaden har en stomme av KL-trä och är med sina 18 000 kvadratmeter en av de största byggnaderna med trästomme i Sverige idag.

Byggherre: Gavlefastigheter i Gävle kommun i nära samarbete med Gavlegårdarna
Byggentreprenör: Byggpartner i Dalarna
Hyresgäst: Gävle kommuns sektorer Utbildning Gävle, Välfärd genom ABG (VÅBO) samt Livsmiljö (idrottshallen)
Arkitekt: White Arkitekter  

Foto: Jansin & Hammarling