Nyheter

EIB-lån till Skellefteå kommun möjliggör byggandet av 743 nya bostäder

EIB kommer att tillhandahålla ett lån på 800 miljoner kronor till Skellefteå kommun för att stödja byggandet av nästan 750 nya, energieffektiva och ekonomiskt överkomliga bostäder.

De nya bostäderna kommer att trygga kompetensförsörjningen i Skellefteå kommun under den pågående samhällsomvandlingen, eftersom mer än hälften av de nya bostäderna kan bidra till boende för att stärka kompetensförsörjning i den pågående samhällsomvandlingen, däribland boende för studenter.

EIB:s lån kommer att diversifiera kommunens finansieringskällor och bidra till att tillgodose behoven av bostäder och infrastruktur till följd av regionens gröna industrialisering.

Europeiska investeringsbanken (EIB) kommer att finansiera nya sociala boenden i Skellefteå. Mot bakgrund av regionens gröna industrialisering, till exempel genom expansionen av Northvolts gigafabrik, behövs nya bostäder till överkomliga priser.

EIB:s lån på 800 miljoner kronor (70 miljoner euro) bidrar till främjandet av Skellefteå kommuns målsättningar för en integrerad stadsutveckling och social integration samt kommer att hjälpa kommunen att diversifiera sina finansieringskällor.

Enligt planen för sociala och ekonomiskt överkomliga bostäder, som innefattar byggande av 743 bostäder till överkomliga priser, ska cirka 57 procent av de nya bostäderna vara avsedda för studenter eller bostäder som på annat sätt stärker kompetensförsörjningen i den pågående samhällsomvandlingen.

Utöver detta kommer en liten del av de nya bostäderna att vara öronmärkta för personer med sociala hyreskontrakt, däribland personer med mycket låga inkomster.

EIB:s vicepresident Thomas Östros:

Denna finansiering till Skellefteå kommun stöder europeiska prioriteringar inom energieffektivitet och lokala behov av bostäder till rimliga priser, vilket har en direkt inverkan på samhället. Som en av de ledande regionerna i den gröna omställningen går Västerbottens län i norra Sverige igenom en omvälvande tid. EIB är glada över att kunna stödja omställningen i sin helhet.

– Att trappa ner på byggandet i Skellefteå är inte ett alternativ för oss. Stödet från EU och lånet från EIB hjälper oss att hålla en hög takt i produktionen av nya bostäder, och det visar också hur betydelsefull Skellefteås unika samhällsomvandling är för Europa. Lånevillkoren om energieffektivitet och sociala boenden passar oss dessutom utmärkt, inte minst med tanke på att vårt nya miljö- och klimatprogram fokuserar på hållbarhet för naturen, människan och klimatet, säger Lorents Burman, kommunstyrelsens ordförande.

Genom att öka bostadsutbudet förväntas Skellefteå kommuns planer bidra till en mer balanserad lokal bostadsmarknad och hålla byggandet igång. Det kommer också att främja utvecklingen av hållbara och inkluderande samhällen, samtidigt som det tillgodoser den stora efterfrågan på bostäder i en region som genomgår en återindustrialisering av sin ekonomi.