Nyheter

Skeppsviken bygger om Bräckeskolan på Hisingen

Skolmiljön på Bräckeskolan på västra Hisingen i Göteborg har kulturhistoriska värden och finns särskilt upptagen i Göteborgs bevarandeprogram. Bräckeskolan uppfördes ursprungligen 1946 och 1958 byggdes en flygel till.

Arkitekt bakom båda byggnaderna var Gotthard Ålander. 1968 tillkom ytterligare en friliggande byggnad i trä, och hösten 2022 påbörjades en större om- och tillbyggnad; en fristående byggnad med bland annat ny matsal.

Skeppsviken har nu fått det fina förtroendet att i samverkan med Göteborgs Stads stadsfastighetsförvaltning ytterligare bygga om och bygga till skolan i två etapper. Den första etappen startar preliminärt till sommaren 2024 och innehåller en utbyggnad av idrottshall med tillhörande omklädningsrum.

Del två i byggnationen innefattar den ursprungliga byggnaden som uppfördes 1946. Projektet fokuserar på de kulturhistoriska värdena samtidigt som en modern skola ska skapas.

– Vi ser fram emot att skapa nya utbildningslokaler till våra barn, på en skola som har så mycket historia som vi ska föra vidare till nästa generation. Det är på många sätt ett utmanande projekt som passar vår organisation bra. Att projektet dessutom är beläget i Bräcke gör det extra kul då flertalet av killarna i ungdomslaget som jag tränar går på just den här skolan, säger Nikola Jovetic, arbetschef på Skeppsviken Bygg i Göteborg AB, och ungdomsledare för Eriksbergs IF.

40- och 50-talsarkitekturen i området inspirerades av ett traditionellt formspråk. Det är en arkitektur som bjuder på variation i både form, färg och material. Motiv är hämtade från såväl svenskt 1700-tal som det mer närliggande 1920-talets klassicism.

Även den danska arkitekturen med uttrycksfulla tegelfasader tjänade som inspirationskälla. Istället för flacka pulpettak byggdes brantare sadeltak. Tegel och grov spritputs ger fasaderna karaktär, och jordnära färger som rött, grönt och ockra är vanliga i den här arkitekturtypen.

Skolorna ger ett vardagligt, gediget och okonstlat intryck som smälter in i den omgivande bostadsbebyggelsen. Skeppsviken ska nu både förnya och bevara stilen i den här till- och ombyggnaden av Bräckeskolan.

– Stadsfastighetsförvaltningen är en av Göteborgs största byggherrar med en investeringsportfölj på över 2 miljarder kronor om året. För oss är det både viktigt och en stolthet i att ligga i framkant i samhällsbyggandet. Det klarar vi inte enbart med vår egen kunskap. Därför väljer vi i flertalet fall att arbeta i samverkan. Huvudfokus i alla projekt är att skapa rätt miljö, nu och i framtiden, för våra skolbarn och lärare. Men, vi har också höga politiska krav på hållbarhet samtidigt som vi ska sänka produktionskostnaderna som direkt påverkar skolans hyra och därmed deras kvarvarande budget för kärnuppdraget – att utbilda våra barn. I detta fall när vi även har en skola med utpekade bevarandevärden är det en stor utmaning där all kunskap behövs för att lösa uppgiften. Vi ser fram emot att arbeta med Skeppsviken som samarbetspart i detta viktiga arbete, säger Malin Svedmyr, projektansvarig på stadsfastighetsförvaltningen.

Projektet är en totalentreprenad med samverkan som arbetssätt och startade med en projektering vid årsskiftet 2023/2024.

Etapperna är indelade i närmare 3 000 m2 i den första etappen och strax över 5 000 m2 i den andra. Projektets första etapp kommer preliminärt stå klart tidigt 2026.

Projektet i sin helhet sträcker sig till och med år 2027.

– Vi är väldigt stolta över det förtroendet vi har fått från stadsfastighetsförvaltningen i det här projektet. Att vi är med och bidrar till samhällsbyggandet i Göteborg känns som ytterligare en pusselbit till att verka hållbart och långsiktigt i regionen, säger Davor Sinik, VD Skeppsviken Bygg i Göteborg AB.