Nyheter

Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift: ”Tid för handling när det kyrkliga kulturarvet hotas”

”Statens stöd till vården och underhållet av svenska kyrkobyggnader har under en lång rad år urholkats. Vi står nu inför risken för ett allvarligt förfall. Svenska kyrkan har tagit fram ett konkret förslag på hur staten kan ta sitt fulla ansvar. Vi uppmanar våra riksdagsledamöter att agera för att rädda det världsunika kulturarv som tillhör oss alla.”

Det skriver Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift i en debattartikel i Smålandsposten:

”Sverige har, som få andra länder, ett stort antal välbevarade kyrkor med tillhörande inventarier. De 3 400 kyrkobyggnaderna med sin omgivande miljö är en tillgång inte bara för Svenska kyrkan och dess medlemmar, utan för alla som bor i vårt land. I Växjö stift finns cirka 300 kyrkor som berättar en tusenårig historia. Det är byggnader och miljöer som har varit ovärderliga för de som gått före oss och som behöver bevaras och kunna brukas av framtida generationer.”

Läs hela debattartikeln här:

www.smp.se