Nyheter

Stendörren avyttrar industri- och lagerfastighet i Botkyrka

Stendörren Fastigheter AB har idag, via dotterbolag, avyttrat industri- och lagerfastigheten Botkyrka Varvet 1 till Trafikverket mot ett vederlag om 202 miljoner kronor.

Fastigheten har en total uthyrbar area om cirka 14 825 kvadratmeter.

Fastigheten kommer att beröras av Trafikverkets vägplan Tvärförbindelse Södertörn. Det överenskomna fastighetsvärdet i affären är i nivå med den senaste värderingen.

Frånträde sker denna dag.