Nyheter

90 nya lägenheter på Klostergården

Vid Klostergården centrum i Lund kan det bli två nya flerbostadshus. Byggnadsnämnden har beslutat att det är dags för samråd för detaljplanen som kan ge nya bostäder med ett underjordiskt garage och en butikslokal, nära både grönområde och tågstation.

Klostergården kan få nästan 90 nya lägenheter, nära till centrum, tågstation och grönområdet Klostergårdsfältet. Det är på en yta som idag används för parkering och ett äldre enplanshus som det finns planer på två högre tegelhus. De nya husen kan enligt planförslaget vara sju våningar, med den översta våningen indragen, bredden bli ungefär samma som husen öster om planområdet.

Genom att välja tegelfasad knyts de nya husen även ihop med Klostergårdens karaktäristiska centrum. Färgen förslås vara röd i stället för brun, för att ändå skilja ut de nya byggnaderna och skapa en fin variation.

– Det blir ett efterlängtat tillskott av lägenheter i ett riktigt bra läge, nära till både service och grönområde och med Lunds nyaste tågstation på gångavstånd. De nya bostäderna kompletterar den befintliga bebyggelsen på Klostergården. Det är ett utmärkt exempel på hur vi på väl valda platser kan förtäta Lund för att ge fler möjligheten att bo här, säger Björn Abelson (S), byggnadsnämndens ordförande.

Den markparkering som idag finns på platsen försvinner. I stället blir det ett underjordiskt garage för både de som kommer att bo i de nya husen och några av de boende i de äldre husen bredvid. För de som kommer för att handla i centrum med bil ska det finnas tolv parkeringsplatser. En parkeringsutredning har gjorts som visar att den befintliga parkeringen är väldigt lite utnyttjad. Kyrkans egen parkering påverkas inte av förslaget.

Parkmarken som ingår i planområdet upplevs redan idag som en del av parken och är huvudsak gång- och cykelväg. Det ska vara möjligt att korsa området mellan de två husen om man går eller cyklar, så att det fortsätter att vara enkelt att röra i östvästlig riktning.

– Mellan de båda husen föreslår vi marktegel, som på torget bredvid, och att det ska finnas plats för sittplatser och uteserveringar. Tillsammans med husens gröna gårdar blir det då förutsättningar för nya trivsamma allmänna rum runt Klostergårdens centrum, säger Astrid Avenberg Rosell, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

I början av april startar samrådsperioden och då är det möjligt att bidra med synpunkter till förslaget.

Foto: Marge Arkitekter