Nyheter

Rinkebyplan rustas upp – flera större lägenheter skapas

Husen vid Rinkebyplan 6-8 rustas upp och flera större lägenheter skapas för att motverka trångboddheten. Samtidigt görs en rad åtgärder för att öka tryggheten, bland annat nya entréer med ingång från en upprustad gårdsmiljö.

Familjebostäders styrelse fattade på tisdagen beslut om att påbörja ombyggnationen av Rinkebyplan 6-8. Fastigheten som består av två huskroppar kommer att rustas upp. 76 enrumslägenheter kommer att ersättas med drygt 40 lägenheter, varav majoriteten med fyra rum och kök eller fler.

– Trångboddheten är ett akut problem i Stockholm. Alldeles för många barn och unga saknar idag utrymme hemma för att umgås, leka eller göra läxor på ett bekvämt sätt. När byggtakten saktar ner kan vi inte sitta still och rulla tummarna utan vi ska göra allt vi kan för att lösa fler stora lägenheter som vanligt folk har råd att bo i, säger Stockholms stads bostadsborgarråd Clara Lindblom.

Påbörjas i oktober

Ombyggnation planeras att påbörjas i oktober och kommer att pågå fram till hösten 2026. Ett stort antal lägenheter har tidigare hyrts ut till SHIS Bostäder, Stockholms stads bostadssociala resurs, som nu har sagt upp sitt kontrakt från den 1 oktober. Det innebär att de flesta lägenheterna tomställs fram till sista september. I bottenplanet flyttar Statens servicecenter in till hösten.

– Ombyggnationen ger oss möjlighet att rusta upp både fastigheten, lägenheterna och utemiljön. Det kommer att öka tryggheten och erbjuda fler familjer möjlighet att flytta till en större lägenhet. Vi jobbar också fram nya arbetssätt för att minska vår klimatpåverkan. I detta projekt hoppas vi kunna minska utsläppen av CO2 med upp till 20 procent jämfört med tidigare, säger Håkan Siggelin, chef för projektutvecklingsavdelningen på Familjebostäder.

Ökad trygghet

Genom att bygga ett nytt trapphus med hiss i varje huskropp försvinner de långa korridorerna som i dag skapar otrygghet. Nya huvudentréer ansluter direkt från gården. En ny trevlig gård ska bli lekvänlig för barnen och med sociala ytor för umgänge. Tvättstugorna placeras i bottenplan med fönster mot gården. Ombyggnationen omfattar också tryggare källare med nya förråd, rörelsestyrd belysning och dörrar med insyn.

Minskad koldioxidbelastning

Målsättningen i projektet är att minska koldioxidbelastningen med 10-20 procent mot tidigare arbetssätt vid ombyggnad till exempel genom att:

återbruka befintliga köksstommar, diskbänkar, toaletter, tvättställ mm

återbruka material både inom fastigheten som via inköp av material som är begagnade

välja klimatkompenserad betong vid gjutning av balkonger, trapphus och hisschakt

välja grönt stål, där så är möjligt för till exempel armering, gallerförråd

återbruka säkerhetsdörrar där befintliga dörrar uppfyller ställda krav för säkerhet och ljudreduktion 

vid materialval välja den produkt som har minst CO2-belastning till exempel vid val av fönster, mattor, innerväggar, dörrar

minska byggavfall genom till exempel måttbeställda varor.

Foto: Andreas Lischka