Nyheter

OBOS Nya Hem erbjuder för första gången OBOS Deläga

Norska OBOS som i Sverige är verksamt med bolag som OBOS Nya Hem, OBOS Kärnhem och OBOS Sverige, satsar nu på storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. OBOS Nya Hem erbjuder för första gången boköpmodellen OBOS Deläga.

Det första projektet är Strandvägen i Sollentuna.

Med OBOS Deläga kan medlemmar i OBOS köpa minst halva bostaden, medan OBOS äger resten. Köparen behöver därmed inte gå in med hela insatsen, men betalar sedan ett månadsbelopp (samäganderättsavgift) till OBOS. Köparen har sedan möjlighet köpa hela bostaden under en tioårsperiod.

Premiären för konceptet sker i brf Strandvägen, belägen i Sollentuna. Här uppförs nu 4–5 våningar höga lamellhus med 115 lägenheter och tre Town Houses med totalt 12 lägenheter. Inspiration har hämtats från den moderna trädgårdsstaden.

På tomten mellan Edsviksvägen och Kungsvägen låg tidigare ett par villor i dåligt skick. Detta var sista lediga tomten att bygga på enligt gällande detaljplan för området.

– Vi är mycket nöjda med platsens kvaliteter och lokaliseringen, nära Sollentuna centrum och samtidigt bara några minuters promenad till Edsviken, säger William Ahlinder, projektledare hos OBOS Nya Hem Produktion.

– Kvarteret får fina huskroppar med volymer som trappar ner från lamellhusen via Town Houses och ner till villorna på andra sidan gatan, fortsätter William Ahlinder. Vi iordningställer bland annat en innergård med orangeri, boulebana och lekytor. En innergård öppen för alla i kvarteret.

Växtligheten på gården väljs med omsorg, för trivsel och för biologisk mångfald. En oas som är vacker året om.

Hög standard

Denna del av Sollentuna har nu en trivsam blandning av villor, småhus och flerbostadshus. De yttre boendekvaliteterna matchas med hög standard i de nybyggda bostäderna. Det är material och inredningsdetaljer med genomgående hög kvalitet. Köken är välplanerade för funktionalitet och gemenskap. Alla bostäder har helkaklade wc/dusch med tvättmaskin och torktumlare. I de mindre lägenheterna finns kombimaskin. Byggherren har låtit ta fram tre kostnadsneutrala designlinjer för bostäderna: Sommar, Vinter och Höst.

Alla lägenheter har minst en balkong, uteplats eller terrass, även de minsta ettorna. Lägenhetsstorlekarna är blandade. Hit flyttar både ensamstående, unga par och hela familjer. Variationen bidrar till social hållbarhet i området.

– Projekt Strandvägen är viktigt för utvecklingen av Sollentuna som behöver fler bostäder, och viktigt för oss när vi erbjuder OBOS Deläga för första gången. Genom vår boköpmodell blir det möjligt för fler att kunna ta sig in på bostadsmarknaden och i det ägda boendet, avslutar William Ahlinder på OBOS Nya Hem. 

Hela kvarteret certifieras med Miljöbyggnad, med ambitionen att nå betyget Silver. Beräkningar och underlag som tagits fram hittills pekar på att man klarar den betygsnivån. Som Miljöbyggnadssamordnare och Miljösamordnare i projektet anlitas Ola Larsson från WSP.

Hus och markbyggarna

För uppförande av bostadshusen svarar HMB Construction AB som har uppdraget på totalentreprenad. Nybygget inleddes med grundläggning, efter att geoteknisk undersökning gjorts av marken. Genom området löper en sandås och undersökningen visade på fasta massor under tomten. Bärigheten var så god att pålning inte behövdes. 

Platsgjutning utfördes av grund och källarvåning, som kommer att rymma bilgarage, cykelrum och förråd. Hela bygget är traditionellt platsgjutet. Enda prefab-elementen är plattbärlag, trappor och balkonger. Lägenhetsskiljande väggar är också platsgjutna. Ytterväggarna är utfackningsväggar i trä. Vissa stålelement ingår i stommen. Även de tre Town Houses har platsgjuten stomme och bygger på samma konstruktionskoncept som lamellhusen.

Fasaderna på alla hus blir putsade och med dekor i form av klinker. Inredningen i lägenheterna följer som nämnts tre alternativa designlinjer, vilket ställer något högre krav på byggproduktionen.

– Men det som har varit utmanande är att lägenheterna är ganska olika, visserligen inte 115 unika varianter, men flera med högre i tak, snedtak och så vidare, berättar Johan Rosenqvist, avdelningschef för Norra Stockholm hos HMB Construction. Detta är utmanande både för projekteringen och produktionen, men något vi givetvis ror i land med.

HMB svarar både för lägenhetshusen och de tre Town Houses. Dessutom – via underentreprenören Markax – för markarbeten på innergården.

Projektet är alltså det första som byggherren OBOS Nya Hem står bakom och med företagets koncept OBOS Deläga, tillika den första storstadssatsningen.

– För oss är det intressant att vara med och utveckla och bidra med produktionen till detta nya koncept, avslutar Johan Rosenqvist.

FAKTA 

Byggtid: november 2021 – sommaren 2024 

Byggherre: OBOS Nya Hem Produktion AB

Byggentreprenör: HMB Construction AB

Arkitekt, bygglov: Semrén & Månsson Arkitekter AB

Arkitekt, bygghandling: Falugruppen Arkitektkontor AB