Nyheter

Svevia utför nya kabelbyten på Tjörnbron

I april inleds den tredje etappen i det pågående projektet med att byta ut Tjörnbrons samtliga 64 kablar. Den här gången ska åtta av de 32 kablar som brons mittspann hänger i bytas ut. Arbetet beräknas vara avslutat i november.

Det var under 2019 som de 14 första kablarna byttes ut efter ett inledande försök med enbart två kablar år 2015. Efter det har ytterligare en etapp avverkats där sexton kablar byttes ut. Svevia som i tätt samarbete med Trafikverket utfört de första två etapperna ska nu även göra den tredje etappen.

– Den här gången maxar vi, då de kablar vi nu ska byta ut är de allra största, alltså åtta av de 32 som brons mittspann hänger i. Var och en är 161 meter lång och väger nästan 14 ton. Vi har aldrig tidigare hanterat den storleken, så det här blir de största hittills. En annan skillnad från tidigare etapper är att då har vi haft ställningar på backen, den här gången behöver arbetet utföras med hjälp av en ställning som hänger under brospannet på 50 meters höjd, säger Mats Larsson, Svevia.

Förutom storleken på kablarna är förutsättningarna för projektet liksom metoden som används, samma som vid de första två etapperna.

– Kablarna sitter parvis för att kunna bytas en i taget. Enkelt beskrivet fungerar metoden så att den ena kabeln lösgörs vid sitt nedre fäste så att spänningen släpps. Efter det lösgörs det övre fästet och med hjälp av en vinsch högst upp på pylonen firas den försiktigt ner på vägbanan. Sedan upprepas proceduren fast på motsatt vis, med en ny kabel som fästs och hissas upp, förklarar Mats Larsson.

De flesta i teamet som utför bytet har varit med även på de två första etapperna.

– Rutin och erfarenhet av arbetsmomenten är alltid en stor fördel, säger Mats Larsson.

Utöver att projektet är en teknisk utmaning så är det också väldigt väderkänsligt.

– För att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt måste vi vänta in rätt förutsättningar. Vi varken får eller vill göra detta när det blåser. Så är vinden för kraftig behöver arbetet skjutas fram.

Tjörnbron är en viktig trafikled. Därför utförs allt arbete under ett begränsat tidsfönster nattetid när bron stängs av för trafik mellan klockan 23.00 och 04.30, men med möjlighet för blåljustrafik att passera.

Under mars kommer Svevia att börja etablera sin arbetsplats. Planen är att starta projektet i april med fyra kabelbyten under våren för att efter sommaren byta de fyra kvarvarande med start i september.

Kontraktet är värt cirka 47 miljoner.

Fakta Tjörnbron

Brokonstruktion: Snedkabelbro

Längd: 645 meter

Bredd: 15,5 meter

Pylonernas höjd: 115 meter

Brospannet i mitten: 366 meter

Geografi: Sträcker sig över Askeröfjorden på länsväg 160 som förbinder öarna Källön, Stenungsunds kommun och Almön i Tjörns kommun

Byggår: 1980

Historia: Ersatte Almöbron, som 1980 rasade ner i vattnet efter en påkörning av ett lastfartyg.

Fler kabelbroar i Sverige

Öresundsbron

Strömsundsbron

Uddevallabron

Kolbäcksbron, Umeå

Universitetsbron, Malmö

Älvsbackabron, Skellefteå

Foto: Svante Örnberg