Nyheter

Nu byggs ny skola i Bollnäs

I Bollnäs i Hälsingland pågår nybyggnation av en F-6 skola med plats för 500 elever. 

Det är i Bollnäs stadsdel Ren vid Ljusnan som Bollnäs kommun är byggherre och Sehed Bygg är generalentreprenör för nybyggnationen av Renshammarskolans F-6 skola. Byggprojektet inkluderar även ytterligare två byggnader. En för en maskinhall till en intilliggande yrkesutbildning plus en byggnad för lärar- och omklädningsrum i anslutning till en sporthall.

Byggstarten för F-6 skolan skedde i november 2022 och i början på maj 2023 var en flygel på skolbyggnaden rest. 

Skolbyggnaden på drygt åtta tusen kvadratmeter uppförs helt och hållet med en konstruktion av korslimmat KL-trä.

Man har dessutom återvunnit material från en riven byggnad som stått där tidigare och som man använder när man bygger upp den nya byggnaden. 

Det blir solceller på taket som ska försörja byggnaden med energi. Skolbyggnaden får vidare en flexibel konstruktion som ska underlätta framtida, lokalmässiga, anpassningar alltefter skiftande behov och verksamhetsinriktning.

En flygelbyggnad ska exempelvis lätt kunna göras om till förskola eller högstadium. 

Tomas Winterherflykt, FE Arkitekter, är tillsammans med arkitekt Tommy Frisk, ansvarig arkitekt för gestaltningen av den nya Renshammarskolan, belägen i samma område som lagmansgården Renshammar med sina historiska anor från 1500-talet:

– Arkitekturen, materialmässigt, består av tegel som är tänkt att påminna om svunna tider och svunna byggnader och naturligt grånat trä som ska föra tanken till naturmaterial,.

FAKTA

Tidplan: november 2022-maj 2024

Byggherre: Bollnäs kommun

Generalentreprenör: SEHED Bygg Hälsingland AB 

Arkitekt: FE Arkitekter AB/ arkitekt Tommy Frisk

Kostnad: 300 mkr