Nyheter

Klart: Avtalet för nytt citycampus i Kristianstad undertecknat

I fredags  undertecknades genomförandeavtalet mellan Högskolan Kristianstad och Boulevardfastigheter AB, en milstolpe för högskolans framtid. Nu fortsätter planeringsarbetet mellan högskolan och Boulevardfastigheter.

– Som alla vet har det varit många turer i citycampusfrågan, så vi är naturligtvis väldigt glada att äntligen kunna blicka framåt mot en lösning. Avtalet är ett stort steg mot ett campus som är anpassat efter våra behov och vi får ett bra läge med många mervärden. Det säger Håkan Pihl, rektor på Högskolan Kristianstad.

Det nya campuset ska erbjuda lokaler som är anpassade till dagens krav och framtidens utmaningar för undervisning och forskning så väl som för medarbetarnas arbetsmiljö.

– Vi är glada över att ha fått förtroendet att bygga Högskolan Kristianstads nya citycampus, säger Henrik Strand, vd på AB Kristianstadsbyggen och dess dotterbolag Boulevardfastigheter. Vi ser fram emot att samarbeta med högskolan för att skapa attraktiva, moderna och ändamålsenliga lokaler och miljöer åt deras studenter och medarbetare. Vi har också en stark tro på att projektet kan bidra till en ännu mer levande stadskärna.

Inför upphandlingen har olika temagrupper på högskolan arbetet med att sammanställt önskemål, behov och krav. Ett arbete som nu fortsätter tillsammans med Boulevardfastigheter.

Det nya campuset placerar Högskolan Kristianstad nära det mesta i staden.

Agneta Ljung Djärf är vicerektor på Högskolan Kristianstad och den som projektlett citycampus från högskolans håll. Hon understryker betydelsen av det strategiska läget:

– Styrelsens beslut fattades baserat på tillgänglighet, bedömd hyreskostnad, hållbarhet och möjligheten att skapa en levande och inspirerande studie- och arbetsmiljö. Samtidigt är jag övertygad om att den geografiska platsen kommer bidra till en synergieffekt som främjar Högskolans samverkan med övriga Kristianstad.