Nyheter

Vinnaren av stadsbyggnadspriset finns mitt i historiska Lund

Lunds stadsbyggnadspris för 2023 går till ett bostadshus på Stora Algatan, mitt i Lunds stadskärna. Fojab genom arkitekt Pontus Tebäck prisas för hur den nya byggnaden har hittat en självklar plats i stadsväven och kompletterar ett viktigt historiskt kvarter med nya bostäder.

I kvarteret Sankt Mikael låg på medeltiden ett av Skandinaviens första dominikanerkloster, men sedan 50-talet fanns på adressen Stora Algatan 6 bara en parkeringsplats. Det nya bostadshuset i fem våningar har byggts mellan ett jugendhus från förra sekelskiftet och ett tvåvåningshus från 1860-talet.

Huset som nu fått Lunds stadsbyggnadspris är ett ljust flerbostadshus med 19 lägenheter. Fasaden är huvudsakligen putsad i ljus slätputs, men har också inslag av granit och sandsten, koppar, samt ek i entrépartierna. Mot gatan vetter balkonger med strama smidesräcken, på taken finns mer koppar och mörk plåt.

– Huset på Sankt Mikael 16 är ett fantastiskt exempel på hur vår historiska stadskärna kan läkas och kompletteras. Vi har fått ett modernt hus med många klassiska värden som inordnar sig perfekt i sin omgivning, säger Hans Juhlin, juryns ordförande och Lunds stadsbyggnadsdirektör.

Arkitektkontoret Fojab har ritat huset efter en beställning av Vallkärra Properties (nu Hexiron respektive RO Properties) och huset stod klart under 2021.

– Det är en stor ynnest att ha fått bidra med ett nytt lager och en ny årsring i Lunds kulturkvarter. Denna byggnad är resultatet av ett flerårigt grupparbete där ett stort antal människor bidragit: framför allt mina fantastiska kollegor på Fojab och en ovanligt engagerad byggherregrupp öppen för oortodoxa lösningar, säger Pontus Tebäck, ansvarig arkitekt på Fojab.

Juryns motivering

”Lunds stadskärna har berikats med ännu ett vackert hus när en tidigare lucktomt på Stora Algatan fyllts med nytt och nyttigt innehåll.

Det nya bostadshuset har med sin fina gestaltning, genomarbetade detaljer och vackra materialval inordnats i ett kvarter med mycket höga kulturvärden och byggnaden har med självklarhet landat på platsen.

Gatufasadens harmoniska proportioner och anpassade skala möter på ett fint sätt intilliggande byggnaders olika volymer. Klassiska ideal har tolkats i modern tappning med genomgående hög arkitektonisk kvalitet, från sockel till nock.

På mycket begränsad yta har nya centralt belägna bostäder tillskapats och ett sår i stadsväven har läkts. Byggnaden är förebildlig för hur en lucka i staden kan omvandlas och fyllas med liv.”

Om Lunds stadsbyggnadspris

1990 delades stadsbyggnadspriset ut för första gången. Priset har instiftats av LKF, som en gåva till 1000-årsjubilerande Lunds kommun.

Syftet med priset är att ”premiera arkitekter eller andra byggaktörer, som på ett förtjänstfullt sätt har bidragit till stadsbildens utveckling i Lunds kommun. Härvid ska särskilt beaktas arkitektoniska insatser som förenar utveckling av stadsbilden, skönhetsvärden, väl gestaltad livsmiljö och god funktion”.

Prissumman är på 30 000 kronor. Det som prisas ska ha kommit till de senaste fem åren.

På bilden: Vinnaren av Lunds stadabyggnadspris 2023. Stora Algatan 6. Arkitekt Pontus Tebäck på Fojab
Foto: Kasper Dudzik