Nyheter

Vinst i Hyllie!

Kaminsky Arkitektur har ritat Byggvestas vinnande förslag som har tilldelats en markreservation i området öster om Hyllievångsparken i Malmö. Tillsammans med Sydväst arkitektur och landskap, har man arbetat hårt för att utveckla ett förslag som inte bara fokuserar på kvalitativ arkitektur, utan också på att främja klimatomställning och social hållbarhet.

Kaminsky vill skapa ett kvarter som möjliggör möten mellan olika åldrar och ger plats för olika familjekonstellationer. Grönskan finns runtom i Hyllie och i en stadskontext som park och i kulturlandskapet som åker.

Dessa olika typer av grönska vill man knyta an till och närheten till dem båda behöver förvaltas med omsorg. Hyllie är att av Malmös största utbyggnadsområden med mycket bra läge centralt i Öresundsregionen.

Om Hyllie

Hyllie är ett av Malmös största utbyggnadsområden. I ett växande Malmö spelar Hyllie en avgörande roll för såväl bostadsproduktion som för etablerande av nya kontorsarbetsplatser. Hyllie som stadsdel är ung. Först på plats var Malmö Arena som stod klar i november 2008 och de första bostäderna var klara för inflyttning 2013.

I början av 2024 beräknas cirka 8000 personer bo i Hyllie och stadsdelen har cirka 11 000 arbetsplatser. När Hyllie planeras vara fullt utbyggt om 15–20 år kommer det att finnas cirka 12 000 bostäder, med omkring 25 000 invånare och uppemot 15 000 arbetsplatser.