Nyheter

Nu renoveras parkeringshuset Detektiven i Linköping

I mars påbörjar Sankt Kors och Dukaten en invändig renovering som rör alla våningsplan i parkeringshuset Detektiven i Linköping city. Anläggningen håller öppet under våren för att sedan stängas helt under sommarmånaderna. 

Dukaten genomför kontinuerligt underhållsarbeten i sina parkeringsanläggningar men med jämna mellanrum krävs också större insatser. Efter att ha renoverat parkeringshusen Druvan och Baggen, är det nu Detektivens tur. Byggnaden, som uppfördes 1992, kommer att renoveras under sex månader med start i mars.

– Det är främst körytorna som behöver renoveras. Dubbdäck och saltvatten sätter sina spår, säger Niklas Hallkvist, projektledare på Sankt Kors.

Sommarstängt

Detektiven håller initialt öppet men kommer stegvis att stänga under renoveringsprocessen. Till sommaren stängs hela anläggningen, inklusive Premiumparkeringen Detektiven +. Arbetet beräknas vara klart i september 2024.

Under den pågående renoveringen hänvisar Dukaten till övriga parkeringshus i Linköpings centrum.

– Druvan och Baggen är öppna hela sommaren och har i stort sett alltid lediga platser. Och beroende på vilken sida av staden ni ska till finns även Neptunus vid Tinnerbäcksbadet, säger Niklas Hallkvist. 

Föremål för forskning

I samband med renoveringen kommer Linköpings universitet att genomföra en studie inom projektet ”En störningsfri stad” där både Sankt Kors och Linköpings kommun deltar. Anna Fredriksson är professor i Bygglogistik och leder just nu en grupp som forskar kring stadsutveckling och logistik.

– Vi är särskilt intresserade av att studera detta projekt med tanke på Detektivens läge mitt i centrum. Något som kommer att kräva koordinering med husets omgivning. Vi kommer därför att följa arbetet och hoppas att vi genom dialog kan samla ihop erfarenheter, både från det aktuella projektet men även från tidigare liknande projekt.