Nyheter

Lund kraftsamlar kring Botulfsplatsens utveckling

Lunds kommun, handel och fastighetsägare driver på för att lyfta Botulfsplatsen till en attraktiv mötesplats i stadskärnan. Lund Citysamverkan har en nyckelroll i samordning, informationsflöde och idéarbete.

Botulfsplatsen har länge varit ett viktigt nav i Lund. Här finns populära butiker och restauranger, och busstorget har gjort att platsen har blivit entrén till stadskärnan för många lundabor och besökare.

Sedan busshållplatserna flyttade från Botulfsplatsen sommaren 2023 upplever en del näringsidkare på platsen att flödet av människor, och omsättningen, har minskat. Lunds kommun kraftsamlar genom sina förvaltningar samt genom VisitLund för att stärka platsen och i samverkan med näringslivet.

– Förväntningarna från både allmänhet och handlare vid Botulfsplatsen är att kommunen fortsätter arbetet med att aktivera torget. Så det gör vi nu. Detta är viktigt för både de som verkar kring Botulfsplatsen men det bidrar också till att öka attraktiviteten i hela stadskärnan, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.

Visit Lund har fått uppdraget att skapa evenemang under året för att locka fler besökare till Botulfsplatsen. Bland annat kommer Eurovision visas på en storbildsskärm i maj. Rysliga veckan återkommer under höstlovet liksom succén med julmarknad som ett naturligt avslut i december.

– Vi håller nu som bäst på att kika på olika koncept som kan passa på Botulfsplatsen, som får platsen att leva upp och aktörer runt omkring att engagera sig. Här finns absolut potential för roliga upplevelser och aktiviteter, säger Johannes Björk, verksamhetschef Visit Lund.

När väderskydden tas bort kan Botulfsplatsen utvecklas till ett nytt torg i Lund. Planeringen för hur det kommer se ut är igång. Botulfsplatsen kommer även i framtiden att vara ett viktigt nav och mötesplats i Lund, med nya kvaliteter när den nu designas för en ny användning.

– Att skapa och gestalta ett nytt torg i en gammal stadskärna är ingen självklarhet och i Lund händer det inte ofta. Det är ett privilegium att få vara med och lägga en ny skinande pusselbit i historien, en mötesplats som sträcker sig över både årstider och dygnets timmar, med goda förutsättningar för det lokala näringslivet, säger Lunds stadsträdgårdsmästare Karl-Oscar Seth.

Lund Citysamverkan skapar synergier mellan de olika aktörernas satsningar, samordnar ett gemensamt målbildsarbete för Botulfsplatsens framtida karaktär, och kommer under 2024 hålla en serie informations- och dialogmöten i sin nya lokal på Västra Mårtensgatan, alldeles intill Botulfsplatsen.

Med stöd av Handelsföreningens stiftelse leder Citysamverkan även en särskild satsning på att stärka handel och näringsidkare runt Botulfsplatsen.