Nyheter

Söderberg & Partners ny hyresgäst i Urban Escape

Söderberg & Partners blir ny hyresgäst i Urban Escapekvarteret i Stockholm. De tar över hela fastigheten Trollhättan 29 intill Brunkebergs torg, med en förhyrd yta om totalt 11 088 kvadratmeter. 

Det står nu klart att Söderberg & Partners, som erbjuder en mängd olika finansiella tjänster och rådgivning inom bland annat försäkringar, tjänstepension och kapitalförvaltning, blir ny hyresgäst i Urban Escape. Här kommer Söderberg & Partners kunna samlokalisera flera av sina verksamheter.

− I Urban Escape har vi hittat rätt sammanhang för Söderberg och Partners fortsatta resa och expansion. Här ser vi fram emot att samlokalisera våra verksamheter, vilket vi är övertygade om kommer att få positiva synergieffekter på verksamheten, vårt erbjudande och vår företagskultur. Vi ser också fram emot att bli en del av kvarteret med dess breda utbud inom handel, restaurang och service, säger Fredrik Taube, inköpschef på Söderberg & Partners. 

Jenny Sivervik, marknadsområdeschef city AMF Fastigheter, kommenterar förhyrningen och överenskommelsen som nåddes på relativt kort tid:

− Vi märker att många av våra hyresgäster idag arbetar mer strategiskt med frågan om vad kontoret faktiskt ska erbjuda. Det är tydligt att de mjuka värdena blir allt viktigare. I våra diskussioner med Söderberg & Partners har vi haft en samsyn i frågan om kontorets roll och vikten av att hitta rätt lokal i rätt sammanhang för det nya arbetslivet. Vi är väldigt glada över att kunna välkomna Söderberg & Partners till Urban Escape.

Vid årsskiftet stod det klart att den dåvarande hyresgästen, som suttit i kvarteret sedan 2019, skulle lämna fastigheten i slutet av januari 2024. Det är sällan AMF Fastigheter kan erbjuda en så stor, sammanhängande yta i kronjuvelen i Stockholms centrala affärsdistrikt och intresset för att ta över lokalerna, helt eller delvis, har därför varit stort. Arbetet med att fylla Trollhättan 29 med nytt innehåll för att fortsätta skapa värde i staden och kvarteret har pågått under en tid.

− Det stora intresset kan ses som en bekräftelse på att fastighetsmarknaden står sig stark i centrala i Stockholm, trots utmanande tider. Urban Escape visar sig vara väl positionerad även i det tuffare marknadsklimat som råder, mycket tack vare det attraktiva läget. Förhyrningen bekräftar att läge fortsätter att vara viktigt både för kulturbygge och kontorets attraktivitet, säger Marie Barkman, vd för det av AMF och AP7 samägda bolaget Urban Escape KB.  

Söderberg & Partners tar över hela fastigheten Trollhättan 29 intill Brunkebergstorg med en förhyrd yta om totalt 11 088 kvadratmeter. Söderberg & Partners får tillträde till lokalerna den 2 januari 2025. Lokalerna kommer att anpassas något, men mycket av kontorsmiljöer och inredning återbrukas, vilket går i linje med både Söderberg & Partners och AMF Fastigheters hållbarhetsmål.

Foto: AMF Fastigheter

Om Urban Escape 
AMF Fastigheter utvecklade Urban Escape, som ramas in av Hamngatan, Regeringsgatan, Jakobsgatan samt Brunkebergstorg i Stockholm och som även omfattar handelsplatsen Gallerian, under åren 2013–2018. Det var vid tidpunkten ett av de största stadsutvecklingsprojekten i Stockholm på flera decennier. Omdaningen lyfte kvarteret från mörka bakgator till att bli ett av Stockholms mest attraktiva affärs- och handelskvarter. I Urban Escape finns idag en blandning av kontor, restauranger, hotell, shopping och framför allt människor. Bland hyresgästerna finns bland andra Ikea, Microsoft och Stockholms handelskammare. 
Den 15 maj tecknades ett avtal mellan AMF och AP7 om en delförsäljning av citykvarteret Urban Escape. Tillträdet ägde rum den 2 oktober 2023. I samband med avtalstecknande bildades fastighetsbolaget Urban Escape KB, som förvärvade fastigheterna och tomträtterna i Urban Escape. AP7 äger 33 procent av Urban Escape KB, AMF kvarstår som majoritetsägare. AMF Fastigheter fortsätter att utveckla och förvalta kvarteret.  
Urban Escape omfattar Trollhättan 29, Trollhättan 30, Trollhättan 31, Trollhättan 32, Trollhättan 33 och Skansen 25. Den totala ytan i Urban Escape uppgår till 135 000 kvm.