Nyheter

Ny skola i Norrtäljes nya stadsdel

En helt ny stadsdel i hamnen i Norrtälje och ett modernt affärs- och serviceutbud i centrum är något som möter besökaren, och som bär vittnesbörd om en kommun som växer och utvecklas. Snart tillfogas stadsbilden en ny skola i ett centralt läge och även i en kulturhistorisk miljö. I själva verket har Montessoriskolan i Gustavslund funnits sedan många år i centrala Norrtälje, och skolarbetet äger rum  i en vacker herrgårdsbyggnad med intilliggande flygel.

Utmed Stockholmsvägen i centralt läge pågår bygget av en ny, omsorgsfullt utformad skola för fullt. Den idylliska skärgårdskommunen Norrtälje växer, och uppförandet av en Montessoriskola F-6 blir ett tillskott i stadsbilden och den är planerad för 364 barn. Tillsammans med befintlig Montessoriskola för högstadiet i Gustavslund, blir därmed det centrala skolområdet en plats för skolbarn från förskola till årskurs 9. 

Anpassning till stadsmiljön  

Den nya skolan ska inrymma drygt 360 elever från förskola till och med mellanstadiet. Skolbyggnaden är på ungefär 4000 kvadratmeter. 

– Ja, skolan är relativt stor, men vi har jobbat med utformning för att den faktiskt inte ska uppfattas som så stor, och för att passa väl in i den omgivande stadsbilden och miljön, säger Martin Hagman hos fastighetsägaren Riflex.  

Det var under sommaren 2022 som första spadtaget togs och byggnaden väntas stå färdig i juni 2024, och efter sedvanlig period av inredning kan eleverna påbörja höstterminen i nya, fräscha skollokaler. Skolan kommer också att inrymma ett större tillagningskök, slöjdsalar, rum för hemkunskap, musik och administration.

Utemiljön på skolgården utformas för alla åldrar och med moderna lekredskap. Det blir fler aktiviteter, ett tåligare underlag med fler möjligheter till rast, idrott och lek samtidigt som karaktären av park bibehålls med träd och grönska. 

Omsorgsfullt och spektakulärt 

En utmaning har varit en sluttande mark, berättar Martin Hagman och skolan är därför uppförd i flera halvplan och i mitten sträcker sig ett atrium upp till stora takfönster med naturligt ljusinsläpp. Klassrummen får såväl inre som yttre grupprum och varje hemviste får ett gradängrum som skapar möjligheter för föreläsningar, redovisningar och biovisning.

Skolans inre ges således en omsorgsfull utformning men blir också en spektakulär miljö. Skolans placering mitt i Norrtälje idrottscampus medför att det inte finns behov av en idrottshall. Inom gångavstånd finns simhall, idrottsplats, Sportcentrum, Matildahallen och Campushallen. 

– Under hela processen har vi haft ett brett samråd med alla intressenter. Och samarbetet kring den nya skolan har fungerat väldigt väl. Jag är ganska säker på att alla inblandade kommer att känna sig nöjda när skolan öppnar för eleverna i höst, säger Martin Hagman. 

Satsningen på miljö och hållbarhet är också väl genomtänkt och omfattar bland annat solpaneler, bergvärme och bra inomhusklimat. Köksavloppets varmvatten återvinns och ventilationen blir närvaro-, temperatur- och co2-styrd vilket förbättrar energiprestanda och åstadkommer optimal luftkvalitet för skolbarnen. 

Fakta

Byggår: 2022-2024 

Beställare: Riflex AB

Byggentreprenör: Lewéns Totalentreprenör AB

Illustration: Riflex Bostäder AB