Nyheter

Klart i juni: Ny skola i Västerås

Den nya Rytterborgsskolan i Västerås sticker ut med sin arkitektoniska utformning och storlek på byggnaden. Byggnaden omfattar cirka 8 200 BTA i fyra plan, varav den ena är i källarplan, och med plats för cirka 860 elever i högstadiet, gymnasiet och yrkeshögskolan.

Skolan byggs vid Kristiansborgsallén, nära Mälardalens universitet och Kristiansborgsbadet. Byggnaden är ut formad som ett prisma med kontinuerliga fönsterband runt samtliga sex fasader. Sockelvåningen är klädd med återbrukat tegel och övriga våningsplan är klädda med stående träribbor.

En tredjedel av skolbyggnaden blir högstadium och resterande gymnasie- och yrkeshögskola. I källarplanet finns teknikutrymmen, omklädningsrum och en mindre idrottshall. I entréplanet finns ett storkök med matsal samt undervisningssalar. På övriga våningsplan finns undervisningssalar och administration. På takplanet finns en takterrass som fungerar som en skolgård.

Högstadiet har separat entré liksom gymnasiet och yrkeshögskolan. Skolorna skiljs med en prefabricerad betongvägg från bottenplattan och hela vägen upp. 

Archus har ritat byggnaden och Liljewall arkitekter har tagit fram bygghandlingar. Hemsö Vreten är byggherre och HMB Construction innehar totalentreprenaden. Projektet byggs enligt miljöbyggnad silver.

– Vi hade byggstart i december 2022 efter att vi hade skrivit kontrakt i oktober. En del sanering har krävts då det bland annat fanns rivningsrester från husen som funnits där innan det blev en parkeringsplats. Därefter kunde vi gjuta bottenplattan och resa smides- och betongstommen, montera utfackningsväggar och alla stora glaspartierna. Just nu håller vi på med innerväggarna, ytskikt och installationer, berättar Jon-Emil Blomstedt, ombud i projektet och avdelningsansvarig för HMB Construction i Västerås.

Byggnadens speciella form med stora spännvidder i stommen var en utmaning i projekteringsstadiet innan alla detaljerna kom på plats. Även den korta byggtiden har varit en utmaning och styrt metodval för exempelvis stommen.

– I dessa tider när bostadsbyggandet har minskats är det bra med skolprojekt. Vi gillar bygga skolor. Det är stora ytor och lättare att planera så att alla yrkesgrupper får producera effektivt. I bostäder är det ofta lite trängre med utrymmet, säger Jon-Emil Blomstedt.

Bild: Den nya Rytterborgsskolan i Västerås är utformad som ett prisma med kontinuerliga fönsterband runt samtliga sex fasader. Sockelvåningen är klädd med återbrukat tegel och övriga våningsplan är klädda med stående träribbor som grånar med tiden.

Bild: Jon-Emil Blomstedt

FAKTA:

Tidplan: december 2022–juni 2024

Byggherre: Hemsö Vreten AB 

Totalentreprenör: HMB Construction AB 

Arkitekt: Archus Arkitekter AB 

Kostnad: 232 Mkr