Nyheter

HSB Göteborg över nationella branschsnittet – köpare av nyproducerade bostäder rekordnöjda

Köparna av HSB Göteborgs nyproducerade bostäder är rekordnöjda. Det visar den nya mätningen av kundnöjdhet (NKI) hos bostadsutvecklare. Bostadsprojekten HSB brf Sannaparken, HSB brf Ramselyckan och HSB brf Esplanaden hamnar alla på ett index långt över branschsnittet. Bakom HSB Göteborgs goda resultat ligger ett mångårigt och medvetet utvecklingsarbete med målet att få ännu fler nöjda kunder.

När den årliga branschmätningen (2023) av kundnöjdhet bland bostadsutvecklare sammanställts talar statistiken sitt tydliga språk. HSB Göteborg presterar i topp och visar upp ett Nöjd Kund Index, NKI, över branschsnittet – 81 mot branschens 72. Nyproduktions-projekten brf Sannaparken i Majorna, brf Ramselyckan i Öjersjö och brf Esplanaden i Hovås når ett NKI på 82, 81 respektive 78.

Bakom HSB Göteborgs goda resultat ligger ett mångårigt strategiskt arbete för att öka kundnöjdheten. En nyckelfaktor har varit etableringen av nya arbetssätt, där man bland annat förtydligat arbetsroller och ansvarsområden.

Även att minimera kontaktytor med kunderna, och etablera goda kundrelationer, har varit av största vikt. Detta har bland annat tagit sig uttryck genom kontinuerlig kontakt med kunden hela vägen från tecknande av förhandsavtal till efter inflyttning. Och HSB Göteborgs fokus på kundrelation har gett resultat: faktorn medarbetare uppmäts till 86, jämfört med branschens 80.

– Det är förstås oerhört glädjande att de nyinflyttade köparna av våra nyproducerade bostäder är nöjda, och att vårt strukturerade arbete gett resultat. Särskilt kul är det att konstatera att kunderna är nöjda med kontakten med våra medarbetare. Deras dagliga insatser är en starkt bidragande orsak till att vi når en så hög kundnöjdhet som vi gör, säger Kristian Isberg, Affärsområdeschef Bygg, fastighet och förvaltning på HSB Göteborg.

Höga hållbarhetsambitioner – i alla avseenden

Samtliga av HSB Göteborgs nyproduktionsprojekt genomsyras av höga hållbarhetsambitioner. All nybyggnation ska certifieras minst enligt Miljöbyggnad Silver, alternativt miljömärks enligt Svanen.

Den miljömässiga hållbarheten går hand i hand med den estetiska; genom att värdera kvalitet och långsiktighet, i allt från projektidé till materialval, är det möjligt att skapa fastigheter som behåller sin attraktivitet och karaktär i flera generationer.

– HSB är, och har sedan starten varit, en samhällsbyggare – det ligger i vårt DNA! När vi bygger gör vi det med perspektivet att vi ska förvalta byggnaderna under lång tid. Då behöver vi prioritera hållbarhet i alla led, i såväl detaljer som helhet. Här är förstås även social hållbarhet en central del, där vi utformar välplanerade gemensamhetsytor både inuti och utanför fastigheten där människor kan mötas, säger Kristian Isberg.

Om mätningen
Mätningen av bostadsutvecklare kring kundnöjdhet görs löpande av Prognoscentret. Prognoscentret är ett oberoende marknadsanalysföretag som har specialiserat sig på den nordiska bygg- och fastighetsmarknaden. Undersökningen har genomförts i samarbete med branschens aktörer och grundas på sammanlagt drygt 7 000 svar från bostadsköpare. Prognoscentrets branschmätning följer allmän praxis inom nöjdhetsmätningar och resultaten är därmed jämförbara med NKI-värden från t.ex. Svenskt Kvalitetsindex.