Nyheter

Manillaskolans fasader och tak rustas upp

I april 2024 inleder Statens fastighetsverk renoveringen av fasader och tak på Manillaskolan på Djurgården i Stockholm.

– Manillaskolan, som är ett statligt byggnadsminne, får en genomgripande renovering av fasader och tak. Skolan har använts till skolverksamhet i 160 år. Nu säkerställer vi att kommande generationer elever får fortsätta att utbildas i Manillaskolans fantastiska miljö, säger projektägare Kristin Åberg Nilsson vid Statens fastighetsverk som förvaltar skolan.

Huvudbyggnad i klassicistisk stil

Manillaskolan uppfördes 1864 och ritades av professor Johan Adolf Hawerman. Skolan består av flera byggnader, bland annat i huvudbyggnaden i klassicistisk stil och en gymnastikbyggnad som är en av Sveriges få välbevarade gymnastikbyggnader från 1800-talets andra hälft. Skolan var Sveriges första institut för undervisning av döva och hörselskadade. Sedan 2013 driver Campus Manilla grundskola och gymnasium för cirka 800 elever i byggnaderna.

Vid besiktning av huvudbyggnadens fasader 2016 upptäcktes skador på putsen. Man konstaterade också att plåttaket behöver bytas ut och att fönster är i behov av underhåll. Regeringen har beslutat om en budgetram på 137 mnkr till renoveringen.

Ska vara färdigt 2027

– Snart sätter vi upp byggnadsställningar och påbörjar arbetena. Fasaden ska putsas med nytt kalkputs och skadad dekor återställas. Plåttaket på huvudbyggnaden ska bytas ut helt, säger Jennie Lind, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Ombyggnadsarbetet av Manillaskolan pågår fram till 2027.

– Vi ser fram emot att Manillaskolan får nyputsade fasader och nytt tak. Det är viktigt att ett så gammalt hus med lång historia rustas för många generationer elever framåt. Vi är också glada över att verksamheten kan pågå som vanligt under tiden som arbetet pågår, säger Campus Manillas rektor, Robert Mellander.