Nyheter

Lilla Edet växer med ny fullstor idrottshall med läktare

– Det är en efterlängtad hall där skolidrotten kommer att hålla till, men också föreningslivet som får en modern hall att utöva sporter och aktiviteter i efter skoltid. I lokalerna finns på plan 2 utöver café och enklare servering, även utrymmen för pedagogisk planering så som kontor och mötesrum. Hallen har plats för cirka 450 personer varav 150 på läktarplats, säger Paulina Aldåsen, fastighetsutvecklare på EdetHus.

Idrott och rörelse är en viktig del för elevernas hälsa och för att orka koncentrera sig i skolan.  Nya Fuxernahallen i Lilla Edet kommer inte bara att bli en mötesplats för idrottsliga aktiviteter. Den kommer även att vara en Trygghetspunkt när kriser i vårt samhälle uppstår.

Det var en stor dag när första spadtaget till Nya Fuxernahallen togs i november 2023. Lilla Edet växer och behovet av en väl fungerande idrottshall för bland annat de F-9 elever som går på Fuxernaskolan är stort. Den befintliga idrottshallen räckte inte till för att tillfredsställa den nya läroplanen som föreskriver fler idrottstimmar.

AB EdetHus och ByggDialog AB genomför projektet i partnering där man i skrivande stund gjuter bottenplattan för att från vecka sex montera stommen bestående av stål och HDF-bjälklag samt trä i vissa delar. I april förväntas tätt hus och sedan övergår projektet till installationer och ytskiktsarbeten. I slutet av år 2024 beräknas byggprojektet vara avslutat och hallen kan invigas.

Väggarna består av sandwichelement i plåt och fasaden blir röd. Taket kläs med papp och det installeras även cirka 200 kvadratmeter solceller på taket. Byggnaden är ritad av Link arkitekter och ByggDialog AB innehar totalentreprenaden.

  Det finns tio omklädningsrum och möjlighet att hålla två lektioner samtidigt då fullmåttshallen kan avdelas på hälften. Vi har dimensionerat och utformat lokalerna med fokus på verksamhetsflöden så att exempelvis krockar och situationer mellan årskullarna undviks. Vi har anpassat materialvalen och systemen efter verksamhetsnyttan, både ur ekonomi-, förvaltnings- och hållbarhetsperspektiv, säger Christoffer Sundin, projekteringsledare på ByggDialog.

Med tanke på att skolan ligger nära Nya Fuxernahallen och skolverksamheten pågår under byggtiden har projektet stor fokus på säkerhet. En pågående process som diskuteras hela tiden genom hela projektet. Tematiseringen av projektet är kopplat till namnet Fux – vilket lär betyda dimma och är något som kommer att återspeglas i gestaltningen både in- och utvändigt.

På bilden: Nya Fuxernahallen i Lilla Edet kommer utöver den fullstora idrottshallen om 20 gånger 40 meter, inrymma en läktare med plats för 150 åskådare, omklädningsrum, café, kontor, förrådsytor, samt teknik- och mötesrum.

Bild. Link arkitekter AB

FAKTA: 

Tidplan: november 2023–december 2024

Byggherre: AB EdetHus

Totalentreprenör: ByggDialog AB 

Arkitekt: Link Arkitekter AB 

Entreprenadkostnad: 76 Mkr