Nyheter

Nytt aktivitetscenter i Sundsvall invigs i april

– Vi startade med grundarbeten under senvåren och började montera stommen i mitten av augusti. Invändigt bygger vi i flera olika etapper eftersom det är olika typer av lokaler. Just nu håller vi på förfullt med de olika delarna invändigt vad gäller installationer och rumsbilderna samt teknikutrymmen, berättar Patrik Larshans, projektledare på Lindesberg´s Bygg som innehar totalentreprenaden.

Omkring mitten av april invigs ett helt nytt aktivitetscenter i Sundsvall med JumpYard, Klätterhall, Skateboardhall med omklädningsrum för kommunens fotbollsplan. Aktivitetscentret ligger på Universtitetsallén med nära anslutning till skolor och fritidsarktivitetesområden.

Jumpyard finns i fem olika länder och invigdes i Sverige första gången 2017 i Barkarby. Varje park är unik med spännande upplevelser för barn och unga i form av aktiviteter som trampoliner, gym, minigolf, golfsimulatorer och mycket annat som stimulerar till aktivitet.

Byggnationen av anläggningen i Sundsvall startade i juni 2023 och beräknas vara färdig i början av april 2024.  Den 6 500 kvadratmeter stora aktivitetscentret består konstruktionsmässigt av gjuten betongplatta på mark, Limträstomme med hdf-bjälklag. Takkonstruktionen består av limträ och trp-plåt med ytbeklädnad papp. 

Ytterväggarna består av sandwichelement, med röd kulör cirka tre meter upp på fasaden och i hörnet där entrén är belägen. I övrigt är fasaden vit med målade hoppande figurer som dekoration.

Mindre teknikutrymmen är placerade på lämpliga ställen i huset på olika plan medan de större teknikutrymmen är förlagda till plan två och fem. Invändigt är det anpassat hos respektive nyttjare av lokalen. Kommunen får omklädningsrum som angränsar mot fotbollsplanen. Skate, Klätter, samt JumpYard får sina egna färgsättningar. 

Klätter och Jumpyard kommer att ha samma huvudentré. Klätter får egen reception och omklädning samt duschutrymmen på bottenvåningen och JumpYard kommer att ha café och omklädning på plan tre och fyra. Det finns hiss i anslutning till huvudentrén. Utanför byggnaden finns en tillhörande parkeringsplats.

På bilden: Det nya aktivitetscentret i Sundsvall blir en helhetsupplevelse för barn och ungdomar som gillar att hoppa och studsa på mattor, trampoliner och att klättra på väggarna med mera. I byggnaden kommer även en klätterhall, Skateboardhall med omklädningsrum för kommunens fotbollsplan att finnas.

Foto: Jumpyard

FAKTA:

Tidplan: juni 2023 – mars 2024

Byggherre: PE Invest AB 

Totalentreprenör: Lindesberg´s Bygg AB 

Arkitekt: PE Invest AB 

Kostnad: 80 Mkr