Nyheter

BAU växer med ny delägare

Petra Adamsson, Arkitekt SAR/MSA Dipl.-Ing. går in som ny delägare på BAU. Hon tar plats i ledningsgrupp och styrelse samt får ansvar för kontorets kompetensutveckling.

– Jag är väldigt glad över att bli en del av företagets ledning. Den här rollen innebär att jag kan jobba ännu närmare våra beställare, där jag tror att min erfarenhet och mitt engagemang är värdefulla tillgångar. Jag ser fram emot att vara med och utveckla BAU, säger Petra om sin nya roll.

Petra har som uppdragsledande arkitekt, med sitt starka ledarskap, varit en viktig del i genomförandet av flera uppdrag. Petra är ett självklart tillskott i ledning, styrelse och i rollen som ansvarig arkitekt. Peter Walker, VD, partner och grundare av kontoret välkomnar Petra till nya uppgifter.

– Petra är en utomordentligt skicklig arkitekt och ledare, och vi är väldigt glada över att hon vill träda in som partner i BAU. Med ett tränat öga är Petra snabb på att fånga upp och tillvarata de lösningar och detaljer som gör skillnaden i projektens kvalitet, samtidigt som hennes erkända samarbetsförmåga röner uppskattning från beställare, entreprenörer och kollegor. Petra Adamsson är ett utmärkt tillskott till BAUs ledning.

För att ytterligare stärka organisationen utökas ägarstrukturen med tre Associates.

Dessa är Anna Ring, Byggnadsingenjör, som har utmärkt sig för sitt starka engagemang och goda ledarskap i stora uppdrag, Ewa Bialecka-Colin, Arkitekt SAR/MSA Dipl.-Ing, för sin höga kompetens inom hållbarhetsfrågor samt Anton Rathsman, Arkitekt MSA, Byggnadsingenjör, för sina framgångsrika insatser i kontorets prisvinnande bostadsuppdrag.

Alla förändringar formaliseras i samband bolagsstämman i april 2024.

Foto: Anneli Nygårds