Nyheter

Nya fläktrums- tak- och fasadarbeten på Skellefteå lasarett

Byggandet och installerandet av nya fläktrum leder till tak- och fasadarbeten och en förändrad exteriör på byggnader vid Skellefteå lasarett.

– Idag är det indragna fläktrum på taket. Nu bygger vi en ny påbyggnad som går i linje med befintlig fasad, förklarar inköpare Urban Forsell på projektets generalentreprenör Skelleftebygg AB.

Fasad- och takarbetena på Skellefteå lasarett berör de två husen; 105 och 106 och hänger samman med nybyggnad och installation av en helt ny ventilationsanläggning.

Tidigt hösten 2023 låg Skelleftebygg i startgroparna för att börja riva de gamla- och från fasaden indragna fläktrummen högst upp på de två sjukhusbyggnaderna. Detta för att frilägga och ge plats åt lasarettets nya ventilationsanläggning, en påbyggnad med limträstomme och massiva kolträskivor som bjälklag.

– Byggkranen är uppe sedan ett tag tillbaka och byggställningarna är uppbyggda. Vi väntar på leveranser av limträ och kolträ. Rivningsarbetet ska väl snart påbörjas, Vi är igång, men inte i full gång ännu, säger Urban Forssell, till Svensk Byggtidning i månadsskiftet augusti-september 2023. Fördelarna med renoveringen är många. En är förbättrad uppvärmning och ventilation i befintliga byggnader och minskad energiförbrukning. Renoveringen kommer också att förbättra sjukhusets estetiska utseende och arbetsmiljön för personalen. Tak- och fasadarbetena och installationen av lasarettets nya ventilationsanläggning beräknas att gå i mål till hösten 2024. Husen kommer att se ut som om de blivit påbyggda med en våning. Där det blir ett pulpettak med solceller runt hela takytan.

– Det byggs och installeras en ny- och bättre ventilationsanläggning som kräver mer utrymme. De befintliga fläktrummen är inte heller en uppdaterad arbetsplats. Det är väldigt trångt och knöligt därinne. Sedan handlar det också om läckande tak som behöver åtgärdas. På det här viset slår du två flugor med en smäll, kan man säga.

Förutom den nya påbyggnaden högst upp kommer i slutändan hela fasaden på de sammanhängande och vinklade två huskropparna 105 och 106 att renoveras och målas.

– Hela huset kommer att bli uppfräschat, sammanfattar Urban Forsell.

De nya ventilationsrummen blir en ny våning på ca 1 600 kvadratmeter på den gamla befintliga byggnaden. Byggstarten är i början av maj 2023 och allt förväntas vara klart hösten 2024.

Skelleftebygg AB kommer att ha ett nära samarbete med Region Västerbotten och Skellefteå kommun för att säkerställa att projektet slutförs i tid och inom budget.

Tak- och fasadarbetena med den nya ventilationsanläggningen på Skellefteå lasarett beräknas att vara på plats nästa höst. Bild: Skellefteåbygg AB

FAKTA:

Tidplan: maj 2023-augusti 2024 

Byggherre: Region Västerbotten 

Generalentreprenör: Skelleftebygg AB

Arkitekt: Tyréns Sverige AB 

Kostnad: 95 mkr 

På bilden: Tak- och fasadarbetena med den nya ventilationsanläggningen på Skellefteå lasarett beräknas att vara på plats nästa höst

Bild: Skellefteåbygg AB