Nyheter

Utbyggnad på Västervångskolan skapar bättre möjligheter för elever med särskilda behov

I dag har kommunstyrelsen sagt ja till att sätta i gång en större tillbyggnad av Västervångskolan. Tillbyggnaden är 3 000 kvadratmeter och kommer bland annat att ha ett rörelserum, en hemkunskapssal och en ateljé som möter behoven för elever som går i anpassad grundskola.

På Västervångskolan går i dag cirka 90 elever i anpassad grundskola, tidigare kallat grundsärskola. De eleverna har i dag sin undervisning spridd över hela skolområdet, både i tillfälliga paviljonger och i samma lokaler som den reguljära grundskolan. Med utbyggnaden får eleverna i anpassad grundskola mycket bättre lokaler.

– Detta blir ett stort lyft för eleverna i anpassad grundskola. Detta är en av många satsningar på Landskronas skolor för att möta alla elevers behov och erbjuda utbildning av hög kvalitet, säger Ervisa Dani (L), utbildningsnämndens ordförande.

– Vi är glada över att vi ska få nya tillgängliga lokaler med anpassad inlärningsmiljö, säger Marie Olsson, rektor för Fokusskolan anpassad grundskola på Västervångskolan.

I anpassad grundskola går barn som har en intellektuell funktionsnedsättning. För att dessa barn ska få en utbildning av hög kvalitet satsar nu Landskrona stad alltså på att bygga ut Västervångskolan med en byggnad som bland annat kommer att innehålla ett anpassat rörelserum, hemkunskapssal och ateljé.

Utbyggnaden kommer också att innehålla fem nya klassrum för den reguljära grundskolan och en utökning av den nuvarande matsalen med 170 kvadratmeter.

Dagens beslut i kommunstyrelsen innebär att byggprojektet nu har fått tillstånd att starta. Enligt projektets tidplan ska matsalen vara klar i december 2024 och tillbyggnaden vara klar under våren 2026.

Illustration: Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter.