Nyheter

Tingeberget i Kungsbacka renoveras

Bostadsområdet på Tingberget i Kungsbacka byggdes för 60 år sedan och står nu inför en stor renovering. Arbetet kommer utföras etappvis inom området. Stammar, tak, fasad och fönster ska bytas samtidigt som alla 36 lägenheter i flerbostadshusen ska totalrenoveras.

Utöver detta ska fem nya lägenheter tillskapas. Planområdet ligger i Kungsbacka stads västra del cirka en kilometerfrån resecentrum, innerstaden och Kungsmässan. Kungsbackaskogen ligger cirka 500 meter bort.

Området är cirka 3,7 hektar stort och avgränsas i söder av Kungsgatan och av Guldgubbegatan i väster och i öster av en skogsbeklädd bergsknalle, ett mindre skogsparti och enskogsglänta. Arbetet kommer utföras etappvis.

Stammar, tak, fasad och fönster ska bytas samtidigt som alla befintliga lägenheter ska totalrenoveras. Utöver detta skapas en del nya lägenheter i entreplan. Etapp ett innefattar 36 befintliga lägenheter och fem nya lägenheter.

– Fokus har dock varit att försöka återbruka delar av huset, men dåskicket på huset varit väldigt dåligt har det inte varit möjligt attkunna återanvända material. En del tegelpannor, delar av kök,dörrblad, vitvaror (för kommande underhåll i fastigheterna som skallbyggas om framåt), fönsterbänkar och kantsten har återanvänts, säger platschef Björn Sonesson på Flodéns.

Lägenheterna kommer att få nytt kök och badrum. Samtliga stammarkommer att bytas och i samband med det byts samtliga golv ut. Allaväggar och tak målas.

Även vissa ytterväggar och alla fönster kommer att bytas.

Ytterdörrar kommer att bytas till säkerhetsdörrar och utöver detta kommer det att finnas tillvalsmöjligheter.Upprustningsarbetet kommer att utföras etappvis. Stammar, tak, fasad och fönster ska bytas samtidigt som alla 36 lägenheter totalrenoveras.

Utöver detta ska fem nya lägenheter tillskapas.

– Huset är indelat i två etapper där etapp ett börjar närma sig färdigställande. Här pågår inredningsmontage och installationskomplettering. I Etapp två har rivningsarbetena precis färdigställts och nya innerväggar har påbörjats, avslutar Björn Sonesson.

Beställaren Aranäs Projekt AB har samarbetat med Liljewalls Arkitekter.