Nyheter

Brunnberg & Forshed och BAS ID utvecklar Marievik med AMF Fastigheter

Nu står det klart att Brunnberg & Forshed och BAS ID ska vägleda gestaltningen av AMF Fastigheters stadsutvecklingsprojekt Marievik vid Liljeholmskajen i Stockholm. Under hösten deltog ett flertal byråer i en skissprocess för koncept- och arkitekturutvecklingen i området och en enig bedömningsgrupp med representanter från bland andra AMF Fastigheter och Stockholms stad har nu valt att gå vidare med ett av teamen. 

─ Det ska bli superkul att utveckla gestaltning av Marievik med det här starka, multidisciplinära teamet. De har en god förståelse för platsen, för detaljplanens intention och vår vision. Deras lekfulla förhållningssätt och höga hållbarhetsambitioner är övertygande och tillsammans kommer vi kunna skapa något unikt utifrån områdets postmoderna arkitektur, säger Per Helgesson, Fastighetsutvecklingschef på AMF Fastigheter.

Fortsatt uppdrag för Brunnberg & Forshed och BAS ID innebär att tillsammans med AMF Fastigheter skapa en koncept- och arkitekturmanual för Marievik som ska vara vägvisande för områdets kommande utveckling – en slags ”kokbok” för stadsliv, arkitektur, innehåll och upplevelse.

Visionen är att Marievik ska gå från att vara en anonym kontorsstad till en dynamisk plats där välmående, hållbarhet och mötet mellan människor är i fokus. Biltrafiken begränsas och bottenvåningar öppnas upp och skapar plats för bland annat kultur, hälsa, butiker och restauranger.

─ Att utveckla Marievik tillsammans på detta sätt är helt i linje med vad framtidens stadsutveckling behöver i större uträckning: att utgå från befintliga miljöer och bygga vidare på platsens starka identitet. Nyckeln för framgång har varit, och kommer att fortsätta vara, ett starkt multidisciplinärt team och en tät dialog med beställaren, säger Alessandro Lucca som är arkitekt och partner på Brunnberg & Forshed arkitektkontor. 

Marie Wollbeck, creative director på BAS ID, fortsätter:

─ Marievik kommer att bli en stadsdel som generöst delar med sig av upplevelser, en stadsdel som är visuellt kontrastrik och minnesvärd. Platsen kommer att involvera människor på helt nya sätt, utgöra ett sammanhang för människor som tillsammans vill söka nya vägar för välmående och hållbarhet. Jag ser verkligen att Marievik har stor potential att bli en sådan plats. 

Om projektet

Fyra koncept- och arkitekturteam har deltagit i en parallell workshop – och skissprocess gällande gestaltning, innehåll och upplevelse. Genom processen har AMF Fastigheter fördjupat sina frågeställningar och nya spännande perspektiv har tillförts till arbetet.

Bedömningsgruppen har bestått av representanter från AMF Fastigheter, Stockholms stads stadsarkitekt Torleif Falk och stadsträdgårdsmästare Elisabet Elfström, samt Joakim Kaminsky, Kaminsky Arkitektur, och Mattias Gustafsson, Urbio, i egenskap av externa experter inom arkitektur och landskap.

Foto: Johan Tunebjer

På bilden: Per Helgesson AMF Fastigheter, Marie Wollbeck BAS ID, Alessandro Lucca Brunnberg & Forshed, Rebecka Hero AMF Fastigheter