Nyheter

Blomsterfonden bygger nytt äldreboende i Fiskätra

Blomsterfondens nya äldreboende i Fisksätra utvecklas ett omsorgsboende där planlösning, miljö och annat är anpassade för att uppfylla äldrededemenssjukas behov. I projektet ingår också förskola och hyresbostäder.

Stena Fastigheters projekt inkluderar med bygget av enförskola på bottenplanet, samt ett fyrtiotal hyresrätter i olika storlekar som väntas ge förutsättningar för en positiv stämning präglad av trygghet, gemenskap och närhet.

Äldreboendet kommer att rymmas på cirka 6 000kvadratmeter. 84 vård-och omsorgslägenheter med heldygnsomsorg och service kommer det att bli och inflyttning påbörjas preliminärt under hösten 2024.

Grundläggningsarbetet av de nya byggnaderna, som omfattar förskolan och äldreboendet, är klart.

Nu går arbetet vidare med nästa steg i projektet, uppbyggnaden av fastigheten.

Just nu har två våningarrestsoch arbetet med stommen framskrider i snabb takt.

Varje våningsplan tar cirka tio dagar att färdigställa.

Hur har Ni resonerat kring materialval; stomme, tak, väggar?

– Alla val har skett utifrån hållbarhetsaspekten samt med hänsyntill slutkunden och användarna. I detta projekt harvi tillsammansmed hyresgästen lagt särskilt fokus på hur vårdboendet ska kännassom ett tryggt och unikt hem för den enskilde. Detta har exempelvisvarit att välja färgsättningen i lägenheterna baserat på upplevdakänslor av vissa kulörer. Andra exempelhar varit användbarhet avkök och hygienrum, säger Hakar Ahmad,Projektchef på Stena Bygg.

Omsorgslägenheterna har parkettgolv, rummen är ljusa och luftiga. Fönstren går lägre ner än i vanliga hyreshus och ger bättre möjligheter att se ut förrörelsehindrade, rullstolsburna och sängbundna.

Lägenheterna är utrustade med TV, telefon, bredband och WI-FI, och är försedda med personligt trygghetslarm samt brand-och rökdetektor.Trygghetslarmet fungerar via ett skyddat IP-nät. Skenor för taklyft ovanför sängen finns diskret förmonterade vid behov. Saltsjöstens hyresrätter är i olika storlekar upp till  fyrarum och kök med balkonger och uteplatser samt uppvärmt garage.

– Projektet kommer att certifieras med Miljöbyggnad Silver, avslutarHakar Ahmad.