Nyheter

Nu säljer Kävlinge tomter

I vår kommer Kävlinge kommun att erbjuda tomter till försäljning i två olika områden i Kävlinge: Almelund och Harrievallen. Några tomter kommer att erbjudas de personer som står i vår tomtkö medan andra kommer att läggas ut till försäljning för alla som är intresserad av att bygga i Kävlinge, oavsett om man står i vår tomtkö eller inte.

Under våren fortsätter försäljningen av fribyggartomterna på Harrievallen norr om Rinnebäcksskolan i Kävlinge. Området ligger centralt i Kävlinge, nära till såväl kollektivtrafik och service i centrum som till naturstråken vid Kävlingeån.

Dessa tomter har tidigare erbjudits till personer som står i kommunens tomtkö och kvarvarande tomter kommer inom kort att finnas till försäljning även för den som inte står i tomtkön.

I västra Kävlinge har området Almelund påbörjats. Här kommer det att bli en blandad bebyggelse med radhus och friliggande villor, en förskola och ett lummigt grönområde. Peab kommer att bygga bostäder i en del av området och under våren kommer Kävlinge kommun att erbjuda fribyggartomter på Almelund till de som står i vår tomtkö.