Nyheter

Första spadtaget för nya växthus och besökscentrum i Göteborgs botaniska trädgård

Med ett modernt besökscentrum kan Västra Götalandsregionen och Botaniska ge en ökad service till besökare och i de nya växthusen kommer Botaniskas unika växtsamlingar visas upp i en mer tillgänglig miljö än idag. Här kommer man kunna fortsätta sprida kunskap och förståelse för biologisk mångfald och botanikens roll för en hållbar framtid.

Med nya växthus och besökscentrum ser vi goda möjligheter för en framtid där vi kan skapa goda miljöer för våra unika växtsamlingar, utveckla vårt forskningsuppdrag och förbättra besöksupplevelsen i våra växthus.

Nya växthus med besökscentrum blir totalt cirka 6 600 kvadratmeter där växthusen utgör 2800 kvadratmeter i flera olika klimatzoner.

Investeringen innebär att de befintliga växthusen ska rivas och nya växthusen byggs på samma plats. Projektet genomförs i tre etapper för att möjliggöra parallell pågående verksamhet under byggskedet.

Den första etappen stod klar 2023 och består av ett nytt växthus på Åsen, Bergshuset.

Etapp 2 och 3 inleds hösten 2023 efter tecknat avtal med Peab som entreprenör (bygglov 2021).

Hela projektet planeras stå färdigt sommaren 2028.

Arkitekt: Cobe

Huvudentreprenör: Peab

Bild: Cobe