Nyheter

Nobia ingår avtal om sale and leaseback av fabriksfastigheten i Jönköping

Nobia har ingått ett bindande avtal med Hines, en global aktör inom fastighetsinvesteringar, -utveckling och -förvaltning, angående försäljningen av fabriksfastigheten som byggs i Jönköping. Det avtalade värdet av köksfabriksfastigheten uppgår till 1 350 MSEK.

Totalt beräknas Nobias ersättning uppgå till cirka 1 090 MSEK. Av ersättningen kommer cirka 330 MSEK kvarhållas av köparen och betalas till Nobia enligt vissa villkor fram till det slutliga färdigställandet av fastigheten. Utöver detta övertar även köparen utgifterna för att slutföra kvarvarande byggnadsarbeten. Försäljningen resulterar även i en nedskrivning av fastighetens bokförda värde med cirka 100 MSEK.

Affären är strukturerad som en ”sale and leaseback”-transaktion där Nobia även kommer att ingå ett 20-årigt hyresavtal för fastigheten med köparen, med option för Nobia att förlänga hyresavtalet med ytterligare 20 år. Hyresavtalet kommer att redovisas i Nobias balansräkning enligt IFRS16.

– Den nya fabriken representerar Nobias viktigaste strategiska initiativ hittills. Med en hög grad av automatisering och digitalisering samt ledande hållbarhetsprestanda kommer fabriken att befästa vår position som den ledande köksspecialisten i Norden. Samtidigt är vi i slutskedet av att harmonisera våra nordiska produktsortiment och processer för att uppnå ytterligare skal- och effektivitetsfördelar. Tillverknings- och logistikeffektiviteten kommer att förbättras, ledtiden för kundorderstyrd kökstillverkning kommer att reduceras avsevärt och vi möjliggör en ökad kapacitet för att stödja långsiktig tillväxt. Genom sale and leaseback-transaktionen har vi framgångsrikt slutfört en av aktiviteterna för att stärka vår finansiella ställning, säger Jon Sintorn, VD och koncernchef.

Installationen av maskiner och produktionsutrustning fortskrider som planerat och tillverkning av köksskåpskomponenter för montering i andra anläggningar samt omonterade köksskåp i platta paket till kunder har påbörjats. I slutet av 2024 kommer den nya köksfabriken att ha förmågan att producera kompletta köksbeställningar.