Nyheter

Galaxens skolverksamhet växer – nytt avtal klart med VVSYN

Galaxen bygg håller varje läsår informationer om arbetsmiljö och hälsa för cirka 10 000 byggelever på gymnasier runt om i landet. Nu har man även skrivit avtal med VVSYN, VVS-branschens Yrkesnämnd, Det här innebär att vi framöver kommer utvidga våra skolinformationer att gälla även deras skolor.

– Det känns fantastiskt kul och visar på att branschen är nöjda med det jobb vi gör samtidigt som vi sprider vår kunskap och fler vill haka på, säger Emelie Axell, verksamhetsutvecklare för Galaxens skolinformation.

I ett första skede kommer Galaxen börja utföra skolinformation i årskurs 1 på dessa skolor under vårterminen 2024.

– Storleksmässigt blir det cirka 50 tillfällen nu till vårterminen och sedan ökas det på med tvåor och treor vartefter, säger Emelie Axell.