Nyheter

MTA bygger nytt i Laholms centrum

Påhlsson Fastigheter tilldelar MTA Bygg och Anläggning uppdraget att bygga 83 hyreslägenheter och ca 600 m² lokaler med garage i källarplan, inom kv Hästen 7 i centrala Laholm.

– Ett fantastiskt besked, som visar just det jag tror på – vi är på väg ut ur den senaste tidens läge och går mot ljusare tider, säger MTA:s vd Andreas Granberg.

Förtätningen i centrala Laholm kommer att ge förutsättningar för utveckling av kommunens centrum med bostäder och lokaler för kommersiell verksamhet, samtidigt som parkeringsmöjligheter tillskapas för kvarterets hyresgäster.

Platsen för nybyggnationen, med Påhlsson Fastigheter som byggherre, är mitt i Laholms stad. Mot Stortorget har viss del av äldre byggnation rivits för att ge plats åt bebyggelsen. Nyproduktionen tar sig även plats bakom torgets befintliga byggnader, mellan torget och Trädgårdsgatan.

– Bostadsmarknaden har varit vikande under en period. Detta förtroende visar att de som är redo att satsa känner till MTA:s kvalitet och väljer oss som entreprenör utifrån att våra arbetsinsatser utförs med erfarenhet och kompetens varje dag, fortsätter Andreas.

Den tillkommande bebyggelsen i Laholm ska ha varierande skala genom olika höjder och bredder. Fasader och tak ska uppföras med varierande kulörer och material. Det som byggs nytt ska smälta in och material ska vara likvärdigt det som går att återfinna inom hela stadskärnan i Laholms stad.

Bostäderna och lokalerna kommer att inrymmas i fem sammanbyggda huskroppar med garage under jord. Ett av husen får en gemensamhetslokal för äldre. Byggnaderna uppförs i fyra till sex våningar med källare. På första plan byggs, förutom lägenheter, miljörum för sopsortering och lokaler varav en redan är avsedd att bli gatukök.

– Det är ett verkligt glädjebesked att vi på MTA får detta förtroende från Staffan Påhlsson, som själv har arbetat länge för att förverkliga detta projekt. Jag är stolt över vår organisation som har gjort jobbet inför tilldelningen och nu ska resten av våra medarbetare förverkliga detta framtidsprojekt för Laholm, säger Loffe Malmberg, arbetschef på MTA.

Byggstart är planerad till våren 2024. Preliminär inflyttning i bostäderna förväntas till 2026.