Nyheter

Falun: Kristinehallen ska om- och nybyggas

Kristinehallen ska om- och nybyggas, det föreslås regionstyrelsen att besluta på sitt möte den 5 februari 2024. Det är Falu kommun som kommer göra investeringen men Region Dalarna kommer hyra in sig.

Därmed skapas bättre förutsättningar för Musik i Dalarnas verksamhet.

– Dalarna är ett starkt kultur- och musiklän, som nu blir ännu starkare när Dalasinfoniettan får en samlad hemvist och länet får en ny och ombyggd konserthall. Nya Kristinehallen kommer möjliggöra musik med hög kvalitet i hela länet, och jag vet att det här är en mycket efterlängtad satsning. Kulturen är en motor som driver utveckling, demokrati och idéer, säger Elin Norén (S), ordförande i regionstyrelsen.

Det är Falu kommun som äger och driver Kristinehallen idag och som kommer att göra det även i fortsättningen. Men förslaget till beslut innebär att Region Dalarnas är med och skapar förutsättningar för om- och nybyggnaden av Kristinehallen genom att hyra 4 405 kvadratmeter för sin musikverksamhet.

– Det här kommer bli bra för Dalasinfoniettan och för deras publik. Självklart innebär detta att vi från kommunens sida måste skjuta till mer pengar men det hör liksom hemma i en residensstad att ha ett konserthus värt namnet och därför är det en satsning vi väljer att göra, säger Liza Lundberg (S) kommunstyrelsens ordförande i Falun.

Samlad hemvist för Musik i Dalarna

Enligt förslaget får Musik i Dalarna nu en samlad hemvist för sin verksamhet vilket bland annat bidrar till att Dalasinfoniettan får förutsättningar att kunna uppfylla sitt regionala uppdrag.

– Musik i Dalarna har under lång tid haft behov av ändamålsenliga lokaler. Ny- och ombyggnationen av Kristinehallen ger oss en konsertlokal med god akustik, anpassad för klassisk musik, men också bättre arbetsmiljö för våra anställda. Det ger Musik i Dalarna bättre förutsättningar att fortsatt kunna uppfylla sitt regionala uppdrag och stärka musiklivet i Dalarna, säger Hans Johansson (C), ordförande i kultur- och bildningsnämnden.

Förhyrd yta kommer efter genomfört projekt att vara 4 405 kvadratmeter. Hyreskostnaden för Region Dalarna ligger på 13,75 miljoner årligen. I projektet planeras att befintlig konsertsal byggs om och moderniseras så att den svarar mot de krav som verksamheten har.

En ny byggnad uppförs i anslutning till den ombyggda konserthallen. Den nya byggnaden innehåller ytor såväl för besökare såväl som ytor för musiker och består bland annat av entré med foajé, repetitionssalar och övningsrum samt administrativa ytor för Musik i Dalarnas verksamhet. Konserthallen ska vara tillgänglig för att också kunna nyttjas av regionfullmäktige.

– Processen att komma fram till ett upplägg för den nya Kristinehallen har tagit tid. Men vi har haft konstruktiva dialoger med Falu kommun och Musik i Dalarna, så det har varit värt tiden. Det har bidragit till att vi har hittat en kostnadseffektiv lösning som är möjlig för regionen på lång sikt och ett hållbart alternativ för verksamheten, tillägger Elin Norén.

Fakta om Musik i Dalarna
Musik i Dalarna är länets största kulturinstitution och är en stiftelse med Region Dalarna som stiftare. Musik i Dalarnas mål är att ge länets invånare musikupplevelser genom att erbjuda konserter, musikteater och andra musikarrangemang. Musik i Dalarna ska stimulera det lokala musiklivet och samarbeta med kultursektorn, föreningsliv, näringsliv och turism.
Musik i Dalarna består av en rad verksamheter: Dalasinfoniettan, med 28 heltidsanställda musiker, turnerar i hela länet och erbjuder orkesterkonserter, kammarmusikprogram, skol- och familjekonserter. Unga Musik i Dalarna erbjuder musikprogram av hög konstnärlig och pedagogisk kvalitet till alla skolor i Dalarna, samt arrangerar tävlingar för kulturskolelever. Musik i Dalarna är även huvudman för Dalapop – ett resurs- och produktionscentrum för populärmusik i Dalarna. Musik i Dalarna bär också huvudmannaskapet för den eftergymnasiala HMU-utbildningen på Musikkonservatoriet Falun.