Nyheter

GlobalConnects senaste kabelprojekt i norra Skandinavien

GlobalConnect har fått 1,1 miljoner euro i finansiering från EU:s CEF-fond (Connecting Europe Facility) för att bygga en ny optisk fiberkabel mellan Norge och Sverige. Projektet erbjuder nya digitala rutter till Sverige, Norge och Europa och ökar kapaciteten och tillförlitligheten i regionens digitala infrastruktur.

Att förbättra infrastrukturen mellan Norge och Sverige är en viktig förutsättning för den fortsatta digitaliseringen av Norra Skandinavien och samarbetet mellan grannländerna. Infrastrukturen tjänar också regionens förmåga att attrahera globala teknologiinvesteringar. Med den bättre tillgängligheten för digitala tjänster är området en potentiell destination för företag att investera i och utveckla sin verksamhet.

– Att förbättra försörjningstryggheten och kapaciteten är viktiga faktorer för digitaliseringen av de nordiska länderna. Den nya infrastrukturen kommer inte bara att gynna lokala företag, kommuner och offentlig sektor, utan den kommer också att stärka regionens försvarsinsatser. Vi är tacksamma för stödet tillhandahålls av Europeiska unionen för att delfinansiera projektet, eftersom dess betydelse för regionens digitala utveckling är betydande, säger Martin Lippert, VD för GlobalConnect.

Den nya infrastrukturen går från Luleå till Nordnorge och kopplar viktig gruvverksamhet till norska hamnar och från Trondheim till Sundsvall. Från Sundsvall fortsätter infrastrukturen söderut till Stockholm där den ansluts till GlobalConnects redan befintliga fibernät. Därifrån sträcker sig nätverket till alla de nordiska länderna och Tyskland. Projektet, som kostar 2,2 miljoner euro, startar i början av 2024 och beräknas vara klart 2026.

Projektet samfinansieras av Europeiska unionen

De åsikter och åsikter som uttrycks ovan är författarens/författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis åsikterna från Europeiska unionen eller Connecting Europe Facility (CEF). Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten ansvarar för innehållet i bulletinen.