Nyheter

Start i Luleå

Den gröna omställning som sker i norra Sverige och Luleå skapar ett stort behov av byggande och samhällsutveckling. Bygg och förvaltningsprocessen innefattar många olika intressenter och vi som verkar inom det området vill att det vi bygger och förvaltar ska ske på ett hållbart sätt. Därför har vi tillsammans startat ett nätverk för hållbart byggande och förvaltande i Luleåregionen.

Nätverket, som grundades av Byggföretagen, Fastighetsägarnas branschorganisation, Luleå Business Region, Luleå tekniska universitet och Luleå kommun, har redan idag 25 medlemsföretag som alla bidrar till en hållbar samhällsutveckling i Norr.

Med bland annat bostadsförsörjningsfrågan i fokus har Nätverket för hållbart byggande i Luleå tagit fart och blivit ett samarbetsforum där deltagarna stärker, kompletterar och inspirerar varandra för att utvecklas inom hållbart byggande. Genom att betona helhetsperspektivet inom hållbarhet, där social och ekonomisk hållbarhet är självklara delar, tar nätverket ansvar för samhällsutveckling i norra Sverige.

– En hållbar bostadsförsörjning är avgörande för norra Sveriges tillväxt och utveckling. Genom att samla deltagare från olika områden inom byggande och förvaltning, skapas möjligheter till samverkan och utbyte av kunskap som leder till en ökad förståelse och framsteg inom hållbarhet, säger Jens Pihlblad näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna MittNord.

Genom att samarbeta och dra nytta av nätverkets kunskapsbank och expertis, bidrar medlemmarna i nätverket till att norra Sveriges samhällsbyggande utvecklas hållbart. Där social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är självklara delar. Nätverket är öppet för deltagare som är verksamma inom byggande och förvaltning och som vill bidra till utveckling och samverkan avseende hållbart byggande.

– Nätverket för hållbart byggande i Luleå välkomnar alla som är verksamma inom byggande och förvaltning samt som är intresserade av att bidra till utveckling och samverkan inom området hållbart byggande. Genom att bli medlem i nätverket blir du en del av en gemenskap som arbetar mot samma mål och möjliggör långsiktig hållbarhetsutveckling i norra Sverige, säger Peder Lundkvist, ordförande för Miljö och byggnadsnämnden i Luleå kommun.

– Styrkan i nätverket ligger i våra medlemmar. Varje medlem bidrar med sin kunskap, erfarenhet och engagemang för att skapa förändring och ge rätt förutsättningar, i en tid som vi behöver det som mest, för den gröna samhällsutvecklingen, säger Sofia Lundberg, projektledare Nätverk hållbart byggande.

Genom etablering av starka partnerskap med företag, offentliga institutioner och civilsamhället är nätverket engagerat i att tillhandahålla kunskap och lösningar för att främja en grön omställning. Nätverkets strävan är att vara en plattform där idéer och innovation kan flöda fritt, samtidigt som de strävar efter att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och sysselsättning i regionen.

*För med information om Nätverket för hållbart byggande i Luleå och hur du kan bli medlem, vänligen besök vår webbplats http://www.nätverkhållbartbyggande.se