Nyheter

Ljudanalys bidrar till att öka tryggheten i fastigheter

Vi berättade 2019 om ljudanalyssystemet HP-19, som detekterar mänsklig närvaro och så kallat ”häng” i till exempel trappuppgångar och källarutrymmen i fastigheter. Systemet har sedan dess utvecklats vidare och omnämns i den BRÅ-finansierade studien ”Stockholmsmodellen av Trygga Trappan”.

Trygga trappan är en brottsförebyggande metod som Svenska Bostäder och Stockholmshem använder sig av i Skärholmens stadsdelsområden.

Enligt den BRÅ-finansierade studien ”Stockholmsmodellen av Trygga Trappan” är ljudanalyssystemet och ljudsensorerna en av delarna i fastighetsägarnas framgångsrika arbete mot brottslighet.

Trygga Trappan har ökat anmälningsviljan av narkotika- och vapenbrottslighet i berörda fastigheter, vilket har lett till att Polisen kunnat beslagta narkotika och vapen.

– Vi utvecklar ständigt ljudanalyssystemet utifrån kundernas behov och det fanns en önskan att ta fram en ljudsensor som registrerar ljud, men som inte skickar ut någon störande signal. Vi tog då fram ytterligare en version av systemet, som vi kallar HP-TT, som används av ett antal fastighetsägare i dag, säger Anders Jonsson, som arbetar med försäljning och utveckling av ljudanalyssystemet på Avarn Security.

Anders berättar att kundens data från systemet samlas in och sammanställs i excelrapporter, som sedan mejlas till valfri mottagare för hantering och analys.

I fallet med Trygga Trappan så är det Skärholmens Fastighetsägare som gör sammanställningarna och förser medlemmarna och Polisen med information om var man misstänker att brottslighet sker, vilket bidrar till att skapa ett effektivt och träffsäkert säkerhetsarbete.

– Studien nämner även en artikel i Mitt i från 2021 där det konstateras att Svenska Bostäder minskade antalet övervakningskameror från ca 400 till ett 60-tal när de ökade användandet av ljudanalys som en förebyggande åtgärd. En fördel är att ljudinstallationerna inte kräver något tillstånd att montera och de kan enkelt flyttas och användas där behovet är störst. De går dessutom att placera både inom- och utomhus.

– När vi kontaktas av en kund som vill öka tryggheten på en plats eller i en fastighet så gör vi alltid en grundlig behovsanalys för att säkerställa att kunden får rätt produkt och tjänst utifrån vad de vill uppnå. Vi kan ju erbjuda både väktare, kameror, ljudanalyssystem och annan teknik, men det är alltid behovet och målet som styr, fortsätter Anders.

Anders, går det att räkna på vad man tjänar på minskad brottslighet?

– Enligt studien så har branschorganisationen Sveriges Allmännytta tagit fram verktyget ”Räkna med hållbarhet” för att beräkna den ekonomiska nyttan av sociala hållbarhetsinsatser för fastighetsägare. Lite kort viktas trygghetsinsatsen mot kostnader för glaskross, skadegörelse, klottersanering, inbrott och utryckningar med störningsjour. Arbetet visar på ett positivt utfall med ett nettovärde på 806 000 kr.

Fakta om studien

Studien är genomförd av Urban Utveckling i samarbete med Svenska Bostäder, Stockholmshem, Skärholmens Fastighetsägare och Stockholmspolisen.

Den är finansierad av BRÅ och går att ladda ned på deras webbplats: 

https://bra.se/forebygga-brott/erfarenhetsbank/erfarenhetsbank/2023-11-09-effektutvardering-av-trygga-trappan-som-brottsforebyggande-projekt.html