Nyheter

Klart: Ekeblad Bostad utvecklar den nya stadsdelen Karlsfrid

Nu är det avgjort, Ekeblad Bostad är en av två aktörer som kommer få utveckla den nya stadsdelen Karlsfrid i Vadstena.

Trots det utmanande marknadsläget kom det in många förslag till markanvisningstävlingen under hösten.

Det är något som Per Hallin, mark- och exploateringsingenjör i Vadstena kommun konstaterar:

– Det har varit ett stort intresse från seriösa aktörer.

Samtliga inskickade förslag har utvärderats och stadsarkitekten Petter Frid, uttrycker att nivån på gestaltningen genomgående har varit hög, med flera attraktiva förslag.

De vinnande förslagen består av Kvarteret Jordkällaren(Fastighetscompagniet AB/ Fagnes AB och Gullmanders Arkitekter & Ingenjörer AB) och Kvarteret Ladugården, Bostället och Boden (Ekeblad Bostad).

Motiveringen för Ekeblad Bostad lyder:

”Förslaget visar upp en varierad och väl gestaltad bebyggelse. Samtliga tre bostadstyper har en form som väl överensstämmer med anvisningens kriterier. Entréer knyter an fint med gaturummet och de olika byggnadselementen men även kulörer och materialval skapar ett gemytligt och varierat gaturum. Genomgående är förslaget väl beskrivet och förmedlar en tydlig bild överensstämmande med tävlingens uppsatta kriterier.”