Nyheter

NCC bygger nytt huvudkontor för Energinet

Efter ett anbud med arkitekttävling har Energinet valt NCC som huvudentreprenör för utbyggnaden av deras huvudkontor, vilket ska framtidssäkra företagets möjlighet till organisk tillväxt. Kontraktssumman är cirka 600 miljoner DKK. danska kronor.

Den nya byggnadenska byggas i anslutning till Energinets befintliga byggnad och ska upplevas som en naturligt sammanhängande enhet, både funktionellt och estetiskt. Cirka 900 nya arbetsplatser, en matsal och ett mötescenter ska etableras.

– Vi är stolta och glada över att Energinet har valt vår lösning, säger Lasse Ebler, senior bid manager på NCC:s byggenhet i Väst under Building Nordics. Vi har lämnat ett genomtänkt och genomarbetat förslag tillsammans med C.F. Møller och Artelia – förresten samma team som vi jobbar med på en stor kontorsbyggnad i trä som vi bygger i Odense för den danska byggnadsstyrelsen.

I nybyggnationen ingår en koppling mellan den befintliga byggnaden och den nya byggnaden på bottenplan, plan 1, plan 2 respektive källarplan och ett antal gemensamma lokaler som matsal, mötesrum och uteplats ska etableras. . Totalt innehåller byggnaden 26 750 m2 inklusive källare

– Vi har valt projektet från NCC utifrån en helhetsbedömning av pris, arkitektur, teknik och hållbarhet. Vi ser fram emot att gå in i ansvarsfullt byggande, där hållbarhet kan mätas och kännas i vardagen, och där det finns ljus och luft och en inspirerande arbetsmiljö för vår växande grupp av duktiga medarbetare, som ska bidra till att Danmark når sina mål med den gröna omställningen, säger Marianne Hansen, ledamot i utvärderingskommittén och direktör för Group Finance and Business Support på Energinet.

Kraven för nybygget var bland annat att tillbyggnaden ska placeras mellan det befintliga huvudkontoret och Kolding Landevej i ett arkitektoniskt uttryck som känns harmoniskt med den befintliga bebyggelsen.

– En viktig vision för oss har varit att sammanfläta befintligt och nytt, både arkitektoniskt och funktionellt såväl som i den dagliga upplevelsen av huset. Härigenom skapar vi en upplevelse av Ét Energinet med delat DNA vad gäller estetiska principer och arkitektoniska kvaliteter. Dessutom måste en genomtänkt och kvalificerad flödesstrategi skapa upplevelserika och effektiva rörelsemönster i och mellan husen, säger Thue Borgen Hasløv, ansvarig arkitekt och partner i projektet från C.F. Mills.

Divisionschef Jakob Mariager från Artelia ser också fram emot ett nytt ambitiöst projekt med ett team som kommer direkt från ett bra samarbete i Odense:

– Energinet vill naturligtvis ha ett passivhus med låg energiförbrukning, men har samtidigt stora ambitioner för inomhusklimatet och arbetsmiljön. Det är alltid spännande att få de två viktiga övervägandena att gå in i en högre enhet. Speciellt för att vi vet hur mycket inflytande byggnader har på vår hälsa och vårt välbefinnande. I erbjudandefasen har teamet haft en värdefull integrerad designprocess, där vi tillsammans hittat effektiva lösningar som tillgodoser både inomhusklimat, energi och dagsljus. Vi ser mycket fram emot att fortsätta det arbetet.

Trä ger en trevlig atmosfär

Projektets huvuduppgift är att fungera som en välskött och attraktiv arbetsplats för nuvarande och framtida medarbetare. Teamet bakom den nya hemorten har arbetat med den stora potentialen i att designa en modern och effektiv kontorsbyggnad utifrån värderingar som öppenhet, tillgänglighet och nytänkande.

I projektet har det arbetats med att fortsätta och anpassa atmosfären som upplevs i det befintliga kontoret, som innehåller en lång rad självklara kvaliteter som transparens, ljus, tydlighet och rymd. I det nya huvudkontoret kommer trägolv och träkärnor att bidra till att skapa en trevlig atmosfär, precis som husets träpelare kommer att ge en varm och taktil karaktär till alla rum.

Byggnaden måste byggas med en DGNB Gold-certifiering

– Tillsammans med våra goda partners i C.F. Møller och Artelia, vi är redan igång med planeringen av bygget och vi ser fram emot att påbörja bygget, säger Lasse Ebler.

Arbetet påbörjas sommaren 2024 då NCC:s råhusenhet startar grundarbetet. Den nya bostaden kommer att stå klar för inflyttning under fjärde kvartalet 2026.

Beställningen är ca. 600 miljoner DKK och ordern kommer att registreras under Building Nordics under 4:e kvartalet 2023.

Illustration: Erik Nord Arkitekter