Nyheter

Klartecken för Väsjöskolan

Kommunfullmäktige godkände på torsdagen att Väsjöskolan byggs. Väsjöskolan blir en ny kommunal skola och är sökbar från höstterminen 2025.

Igår, torsdag, togs beslut i Sollentuna kommunfullmäktige om att Väsjöskolan byggs. Väsjöskolan kommer att drivas i kommunal regi. I en första etapp byggs skolan ut med en skolbyggnad och skolgård för 360 elever i årskurs F-3. Till en början kommer skolan även att kunna fungera som förskola och grundskola upp till årskurs 6.

I ett senare skede, och i takt med inflyttningen till Väsjön, finns möjlighet att bygga ut Väsjöskolan så att den kan ta emot 900 elever i årskurserna F-9.

– Väsjöskolan är en viktig pusselbit i livspusslet för boenden i området och det är glädjande att komma igång med arbetet så skolan kan stå färdig till höstterminen 2025, säger Soley Aksöz Lithborn (M), ordförande i utbildningsnämnden.

– Det är mycket glädjande att processen med att bygga skola och mobilitetshus nu tagit ytterligare och nödvändigt formella steg framåt. Det är byggnationer som är efterlängtade av många och som mycket påtagligt bidrar till de många kvaliteter vi kommer att se på fantastiska Väsjö torg, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott.

Väsjöskolan kommer att byggas och förvaltas av Sollentuna kommunfastigheter AB (SKAB).

Förskola i Södersätra från 2024

En annan skolnyhet är att från januari 2024 flyttar Friluftsförskolan Väsjön in i helt nya lokaler i Södersätra. Förskolan har under 2023 haft sin verksamhet i tillfälliga lokaler i Sjöberg.

I den nya byggnaden på Hemmings väg finns plats för 140 barn. Friluftsförskolan Väsjön är en fristående förskola som drivs av Tellusgruppen AB.

Mobilitetshus istället för garage

I samband med beslut om att bygga Väsjöskolan tog kommunfullmäktige även beslut om att ge SKAB i uppdrag att genomföra projektering för ett mobilitetshus vid Väsjö torg.

I mobilitetshuset kommer det finnas cirka 330 parkeringsplatser men också flera mobilitetstjänster, bl a bilpool, lådcykelpool och laddplatser för elbilar.

Mobilitetshuset är ett alternativ till att garage byggs under flerbostadshusen vid Väsjö torg. Utöver att det är kostnadseffektivt minskar det även biltrafik mellan husen.

Mobilitetshuset finansieras med parkeringsköp vilket innebär att fastighetsägarna mot ersättning får tillgång till parkeringsplatser i närheten av den egna fastigheten. Det betyder att bygget av mobilitetshuset kommer att ske i takt med bostadsbyggandet för att säkra finansieringen.