Nyheter

Eitech utför elinstallationer för byggnation i Sveriges smartaste stadsdel

Den nya stadsdelen, vid namn Tamarinden, är en hållbar stadsdel som planeras att uppföras i Örebro. Eitech har fått i uppdrag att utföra alla elinstallationer för byggnaden som uppförs av förvaltare och fastighetsägare Tornet i den nya stadsdelen.

I Örebro byggs Tamarinden – en helt ny stadsdel med målet att fastigheterna ska ha mindre klimatavtryck i drift, jämfört med hur fastigheter byggs traditionellt. Elektriciteten i fastigheterna har möjlighet att styras och lagras internt i byggnaden och även delas mellan byggnader i området. Med hjälp av ett lokalt elnät, solceller på taken, batterilagring och ett smart styrsystem innehar bostadshusen en lokal energiförsörjning – med fördelar för både plånbok och miljö.

Projektet för stadsdelen Tamarinden påbörjades redan 2022. Tornet blir bland de första om att få inleda sin byggnation i Tamarinden. Byggnationen för Tornet innebär 182 bostäder, en affärslokal samt tillhörande garage. Byggandet kommer att genomföras av HMB Construction. På uppdrag av byggherren Tornet kommer Eitech i Örebro ansvarar för elinstallationer, kanalisation, kraft, belysning, till brand- utrymnings- och inbrottslarm samt passagekontroll i byggnaden.

– Projektet Tamarinden prövar dagens regler för elteknik och energieffektivitet för ett svar på hur framtidens fastigheter kan byggas mer hållbart och energieffektivt. Vi är därför mycket stolta över förtroendet från Tornet och möjligheten att få vara del av denna resa och bidra med vår långa och breda specialistkompetens inom elteknik i denna nya och hållbara stadsdel i Örebro, säger Martin Dahlström, Regionchef för mitt på VINCI Energies.

Eitechs arbetet startade under 2022 och ska vara färdigställt till 2025. För mer information om projektet, besök: 

https://tornet.se/nyheter/orebros-nya-grona-stadsdel/