Nyheter

Så blir Göteborgs två nya lokalbad

I november levererade Norconsult Sverige färdiga förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för Askim och Kortedala simhall i Göteborg, två badhus som säkrar upp en likvärdig tillgång till badanläggningar på olika håll i staden.

De två nya lokalbaden i Askim respektive Kortedala är de första bygghandlingarna som färdigställs inom ramen för Göteborg Stads badstrategi. Ett led i uppdraget var att undersöka hur lika de två anläggningarna kunde bli med tanke på platsspecifika förutsättningar.

– Simhallarna är identiska så när som på en spegelvändning och olika platsanpassade fasadkulörer. Det gick alltså att göra två likadana byggnader trots olika förutsättningar, och det kan vara en viktig lärdom nu när många nya badhus behöver byggas. Det garanterar också en likartad samhällsservice oavsett var i staden man bor, säger Malin Ahlstedt, arkitekt och uppdragsledare på Norconsult Sverige.

I projektet har man använt klimatförbättrad betong som ger ett lägre klimatavtryck men även är hållbart över tid. Byggnaderna är dessutom bland de första badhus i Sverige som byggs med KL-trästomme, något som beställaren efterfrågade en utredning kring ända sedan startskottet. Men trästomme i ett badhus, hur funkar det?

– Det är egentligen liknande utmaningar som vid en stomme av exempelvis prefabricerad betong. Det är skarven mellan elementen som är det mest kritiska, materialen i sig är tåliga i fuktig miljö, och vi har gjort utredningar tillsammans med beställare, konstruktör och fuktsakkunnig för att hitta hållbara lösningar, fortsätter Malin Ahlstedt.

Uppdraget vanns på offentlig upphandling med höga krav på badkompetens och startade i september 2022. Medverkande discipliner från Norconsult är arkitektur, visualisering, BIM-samordnare, landskap, mark, yttre VA, akustik, certifierad tillgänglighetssakkunnig samt brand.

Nästa steg blir att upphandla byggentreprenör för projektet. Simhallarna beräknas vara färdigbyggda år 2026.

Foto: Norconsult

Visionsbild över Askims simhall