Nyheter

Sjönära bostadsrätter i Farsta byggs med ECO-Prefab

När Svenska Hem bygger sjönära bostadsrätter i Farsta Strand i södra Stockholm står Byggelement för hela stommen av klimatförbättrade prefabricerade element. Affärsvärdet är 19 miljoner kronor.

Leveransen av ECO-Prefab innebär en besparing av 925 ton koldioxid jämfört med traditionell betongprefab.

– Det känns väldigt bra att våra hållbara produkter efterfrågas i så hög grad, säger Mikael Cicek, projektledare på Byggelement.

Byggelement är en av Sveriges ledande leverantörer av prefabricerade betongelement och stomsystem i betong. Det gäller till exempel väggar och bjälklag där en högre andel alternativa bindemedel i betongen istället för cement nu möjliggör minskade utsläpp med upp till 50 procent.

Projektet i Farsta strand omfattar i första etappen tre punkthus med bostadsrätter, och i nästa fas byggs två punkthus, även här med bostadsrätter. Här är affärsidén att köparna har rätt att hyra ut bostaden i andra hand, ett erbjudande som blir allt vanligare.

– Även företag kan köpa bostäderna, fortsätter Mikael Cicek. Men det vanligaste är kanske att föräldrar köper och hyr ut i väntan på att barnen kan flytta in.

Totalt gäller Byggelements leveranser 5 900 kvadratmeter skalvägg, 7 000 kvadratmeter plattbärlag, 1 560 kvadratmeter balkonger, 3 361 kvadratmeter halvsandwichväggar och 60 kvadratmeter massiva väggar. Elementen, i ECO 30, tillverkas i stor utsträckning vid Byggelements fabriker i Katrineholm och i Ucklum utanför Stenungsund.

Bostäderna ingår i ett helt nytt kvarter med hus som byggs på en udde och förväntas bli både uppskattade och efterfrågade.

Bostäderna är påkostade vad gäller design med stora glaspartier, takterrass och balkong eller uteplats mot vattnet på 200 meters avstånd. Den första delen av projektet är redan uppe på våning tre av fyra och alla leveranser ska vara klara i slutet av januari.

– Arbetet har fungerat fantastiskt bra, avslutar Mikael Cicek. Alla har lagt in en extra växel i det här projektet för att klara den tighta tidsplanen.

Visionsbild: Svenska Hem i Bromma, Klockelund Strand