Nyheter

Renovering och påbyggnad med minimalt utrymme

Text: Lars-Olof Tandberg

Samtidigt som Einar Mattssons fastighet i kvarteret Råttan på Södermalm i Stockholm renoveras byggs 23 bostäder i två nya våningar på huset. De nya våningarna byggs i trä och blir en egen fastighet. Minimalt utrymme runt fastigheten försvårar borttransport av rivningsmaterial och leverans av nytt byggmaterial. Därför krävs minutiös planering.

När fastigheten i kvarteret Råttan renoveras byggs även två nya våningar och en ny vind ovanpå fastigheten. Ombyggnaden och tillbyggnaden innebär att det blir en tredimensionell fastighet. Det betyder att den gamla byggnaden och den nya påbyggnaden blir två separata fastigheter med två fastighetsägare.

– Det görs för att det ska vara enklare att sälja den påbyggda delen som bostadsrätter om det skulle bli aktuellt i framtiden. Dessutom går det att ta ut en relevant hyra för de nya lägenheterna om de är en egen fastighet, berättar Jonas Malm som är projektledare för fastighetsutveckling på Einar Mattsson.

Påbyggnad i trä

För att säkerställa att fastigheten skulle kunna bära ytterligare två våningar gjordes noggranna utredningar. För att få en lätt konstruktion valdes trä som material till påbyggnaden. På det som tidigare har varit vindsgolvet läggs stålbalkar för att fördela vikten av den nya träkonstruktionen.

– Det var gedigna undersökningar. I garageplanet där husets bärande pelare går ner sågades hål upp i garagegolvet för att konstruktörer skulle kunna komma åt att inspektera pålfundamenten.

Tunnelbanan går under fastigheten och SL ville veta hur den påbyggda fastigheten skulle påverka tunneln.

– Beräkningarna visade att varje pålfundament skulle få en ökad belastning på 5–7 procent, och det ansåg SL var okej.

Den stora byggkranen är placerad på gatan direkt intill fasaden. För att vara säker på att klara tyngden har förstärkningar gjorts på insidan av väggen i garageplanet med stålbalkar som gjutits fast.

Renovering

Utöver den nya påbyggnaden renoveras även den gamla fastigheten. Från början var endast ett stambyte planerat, men efter hand har mer och mer plockats på. Trägolv, dörrar och snickerier i lägenheterna behålls medan det byggs nya badrum och kök. El, rör, vatten och ventilation förnyas också. Dessutom renoveras fasad och fönster. Balkongerna behålls men målas.

– Om vi inte hade tagit med fönster och fasad hade vi varit tvungna att göra det tre år senare. Det är en stor fördel för hyresgästerna och för oss att göra allt på en gång, konstaterar Jonas Malm.

I och med att påbyggnaden måste byggas enligt nybyggnadskrav har den befintliga fastigheten fått anpassas för att klara det.

– Eftersom vi river vindsvåningen bygger vi nya lägenhetsförråd i garageplanet. För att ge de boende i nya delen tillgänglighet till dessa behöver vi installera en ny hiss. Den tar lägenhetsyta och påverkar planlösningar i den gamla bygganden.

Ont om utrymme

Fastigheten ligger på Krukmakargatan på Södermalm i Stockholm. Projektet försvåras bland annat av att det är ont om utrymme kring fastigheten. Ett körfält på gatan har tagits i bruk för att ställa upp byggkranen.

I byggnadens gatuplan ligger en ICA-butik som får leveranser hela dagen. Butiken blev av med en del av sin lastzon för att göra plats för byggkranen.

– Därför kan vi inte belasta det utrymme som finns kvar. Ta mejeribilen som exempel, om den inte har plats att stanna så åker den vidare och då blir det ingen mjölkleverans den dagen. Vi försöker störa så lite som möjligt. Och ICA är positiva eftersom ombyggnaden innebär att de får mer butiksyta, berättar Jonas Malm.

Det är även trångt för transporter till och från bygget.

– Det är knappt plats att ställa en container framför huset. Men vi visste om förutsättningarna och har planerat för det.

Material mellanlagras

Einar Mattsson anlitar transportföretaget Wiklunds som mellanlagrar byggmaterial på sin anläggning i norra Stockholm.

– Det gäller främst träleveranser från Norrland. Materialet ligger säkert i Wiklunds inomhuslager och vi meddelar dom när vi vill ha leverans. Eftersom vi vet exakt när det anländer kan kranen vara beredd att direkt lyfta upp det och tiden för leveransen kan minimeras.

Rivningsmassorna lagras på vindsvåningen efter hand som den rivs. På planerade tider anländer lastbilar och materialet lyfts ner med kranen.

Einar Mattsson har flera fastigheter på Södermalm som behöver renoveras i en nära framtid. Företaget har som strategi att alltid ha tre ROT-projekt på gång samtidigt.

– För att det ska hålla måste vi se till att projekten inte tar för lång tid. Vi måste vara strukturerade och effektiva. Under renoveringarna flyttas hyresgästerna till lägenheter i vårt övriga bestånd, så det gäller att ha kapacitet för det, konstaterar Jonas Malm.

FAKTA:
Tidplan: vår 2023 – vår 2025
Byggherre: Fastighets AB Krukmakargatan 16 / Fastighets AB Krukmakargatan 18 (dotterbolag inom Einar Mattssonkoncernen)
Entreprenör: Einar Mattsson Byggnads AB
Arkitekt: Total Arkitektur och Urbanism AB
Kostnad: Ca 250 MKR exkl. moms och evakueringskostnader.