Nyheter

K2A säljer i Umeå

K2A Knaust & Andersson Fastigheter säljer fastigheten Umeå Äppellunden 1 till Bantorget Hyresbostäder. Försäljningen sker till ett underliggande fastighetsvärde om 135,7 miljoner kronor, vilket motsvarar 99,8 procent av bokfört värde per senaste delårsrapporten.

Fastigheten färdigställdes under 2023 och innehåller 83 hyresbostäder med en uthyrningsbar area om 3 852 kvm BOA och är miljöcertifierad med märkningen Svanen. Försäljningen innebär att K2A sammanlagt har sålt elva fastigheter under 2023.

– Återigen visar vi att de tillgångar som K2A har, bostäder i attraktiva lägen med höga miljökrav och hög standard, är attraktiva även på dagens transaktionsmarknad. Genom den här försäljningen frigör vi ytterligare likviditet och stärker vår balansräkning, säger Johan Knaust, vd K2A.

K2A överlåter fastigheten med frånträde den 19 december. Försäljningen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 135,7 Mkr med ett avdrag för uppskjuten skatt om 5,15 procent. Värderingen motsvarar 99,8 procent av bokfört värde för fastigheten per 30 september 2023.

Köparen Bantorget ägs av sju fackförbund inom LO-sfären och bildades 2017. Företaget äger idag nyproducerade hyresbostäder i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Umeå.