Nyheter

Nu renoveras kajen vid Societetsparken i Norrtälje

Peab har fått uppdraget av Norrtälje kommun att renovera kajen längs anrika Societetsparken i Norrtälje. I nuläget är kajen i dåligt skick och Peab kommer att utföra ett renoveringsarbete för att eliminera den konstaterade risken för skred i området. Bygget påbörjas efter årsskiftet 2024 och kommer att pågå under cirka 1,5 år.

Peabs huvudsakliga uppdrag är förstärkning och ombyggnation av kajkonstruktionen, en total sträcka cirka 285 meter. Den nya kajen kommer att förses med ett bryggdäck med tillhörande y-bommar för förtöjning, det blir vattenuttag, eluttagsstolpar till gästhamnsverksamhet samt livräddningsutrustning.

Den nya kajpromenaden får också förnyad belysning.

– Vi ser fram emot detta viktiga uppdrag på historisk mark i Norrtälje som vi vet betyder mycket för de boende i kommunen. Det här är verkligen ett spännande projekt som passar oss. Vi har utfört många liknande projekt och vi kommer att göra vårt yttersta för att parken ska vara säker och tillgänglig för allmänheten under byggtiden, säger Michael Edberg, avdelningschef Peab.

Omfattande geotekniska utredningar har visat att det föreligger en risk för skred så att jordmassor innanför den befintliga kajkonstruktionen kan glida under den befintliga sponten i kajen och ut i hamnbassängen. Peabs renoveringsarbete har som mål att eliminera risken för skred i det aktuella området.

Illustrationen är gjord av Matilda Petersson och ger en vision av hur det är tänkt att se ut vid kajen när Peabs arbete är färdigställt.