Nyheter

En ny arkitektonisk signaturbyggnad i trä

Wisdome Stockholm är en ny arena för vetenskaplig visualisering vid Tekniska museet på Djurgården. Träbyggnadens arkitektoniska utformning kännetecknas framför allt av det välvt formade rummet på 1 325 kvadratmeter.

Stora Enso har som huvudpartner levererat hållbara byggmaterial i trä till projektet.

– Wisdome Stockholm är verkligen en signaturbyggnad som tänjer på gränserna för vad som är möjligt att konstruera i trä. Trä som byggmaterial är en viktig del av lösningen för att bekämpa klimatförändringarna, genom lagring av koldioxid och en hållbar byggprocess. Dagens invigning visar på de unika design- och hållbarhetsfördelarna vid konstruktion i förnybara material, säger Per Lyrvall, Sverigechef på Stora Enso.

Det trä som har använts för byggelementen i både LVL (laminerat fanervirke) och CLT (korslimmat trä) för Wisdome Stockholm kommer från hållbart brukade, certifierade skogar i Sverige och Finland och lagrar totalt 1 178 ton koldioxid. Byggnaden består av både välvda och vridna balkar, något som bara återfinns på några få platser i världen. I hjärtat av utställningshallen ligger den spektakulära trädomen, utrustad med toppmodern visualiseringsteknik.

– Eftersom vi var delaktiga i projektet redan i ett tidigt stadium kunde vi hitta ett innovativt sätt att använda standardiserade industriprodukter, som CLT- och LVL-element från vår Sylva by Stora Enso serie. På så sätt skapades byggnadens asymmetriska effekt utan att göra avkall på den fantastiska designen, säger Jessika Szyber, Business Development Manager på Stora Enso.

Wisdome Stockholm invigs i dag och öppnar för allmänheten den 9 december.

Foto: Anna Gerdén, Sweden’s National Museum of Science and Technology