Nyheter

De bygger studentbostäder och förskola i partnering

ByggPartner har nu tecknat kontrakt med Uppsalahem om byggfasen för ett nytt partneringprojekt på Rackarberget i Uppsala. Här blir det studentbostäder och förskola i samma byggnad.

Projektet, som går under namnet Spexaren, omfattar nyproduktion av 72 studentlägenheter samt en förskola och är beläget på Rackarbergsgatan i Uppsala. Projektet ska genomföras i partnering mellan Uppsalahem och ByggPartner och beräknas vara färdigt våren 2025.

– Vi har haft ett bra samarbete med ByggPartner så långt och nu ser vi verkligen fram emot att börja bygga, säger Alejandro Pallas, projektledare på Uppsalahem.Projektet har hög miljöprofil. Bland annat får byggnaden en stomme av trä och miljöcertifieras med Svanen. ByggPartner är en av landets ledande träbyggare och Spexaren blir bolagets andra träprojekt i Uppsala.

– Under projekteringen har vi haft fullt fokus på att minska klimatavtrycket för projektet. Med trästomme har vi nästan halverat siffran jämfört med en betongstomme. Så det känns helt rätt att Uppsalahem väljer trästomme i det här projektet, säger Gunilla Dahlstedt, chef för ByggPartners region Uppsala.

Rackarberget är ett klassiskt studentområde med närhet till flera av universitetets institutioner och på bekvämt cykelavstånd från centrum. Nu utvecklas området med fler studentbostäder, men även med en förskola med fyra avdelningar.

– Jag ser verkligen fram emot att få driva ett projekt med ambitiösa klimatmål, en givande utmaning, avslutar Alejandro Pallas, på Uppsalahem.

Projektet Spexaren har planerad byggstart i januari 2024 och beräknas vara färdigt sommaren 2025. Den bedömda entreprenadsumman om cirka 110 Mkr går in i ByggPartners orderbok för kvartal 4 2023.