Nyheter

Byggstart: Ny grundskola i Örkelljunga

För första gången på flera decennier tar Örkelljunga ett historiskt steg framåt genom byggandet av en helt ny grundskola, Ljungaskolan. Denna betydande satsning syftar till att möta kommunens växande befolkning. Sverigedemokraterna, partiet som först föreslog en ny grundskola och gjorde det till en central valfråga, är glada över att se detta projekt bli verklighet.

– Redan i maj 2019 lämnade nuvarande utbildningsnämndens ordförande och jag in en motion om ”Bygg ny grundskola nu” då vi insett behovet av nya lokaler för våra elever var av stor vikt. Jag är oerhört glad för våra barns och elevers skull att vi nu nått ända hit, säger Niclas Bengtsson, kommunstyrelsens ordförande.

Den nya grundskolan, som förväntas vara klar till höstterminen 2025, kommer att kunna ta emot 200 elever och erbjuda moderna, ändamålsenliga utbildningslokaler. Dessutom kommer den att innehålla ett nytt centralkök som, utöver att säkra matförsörjningen för skolans elever, även ska ge förutsättningar för måltidspedagogik.

– Det är verkligen glädjande för Örkelljunga och särskilt för alla kommande elever att vi nu äntligen bygger den grundskola som efterfrågats för att klara att möta framtiden på bästa sätt. Med det nya centralköket kommer vi att kunna hålla bra kvalitet på maten och kunna servera två varmrätter och svenskt kött till alla inom kommunens verksamheter, säger Anneli Eskilandersson, Utbildningsnämndens ordförande.

– Den nya skolan kommer att betyda mycket för utbildningen i Örkelljunga. Skolan bygger vidare på Örkelljungas fokus på lärande, kreativitet och hälsa som tidigare tillämpats vid byggandet av Högkullens hälsoförskola. Det har varit ett stort engagemang från eleverna och samtliga professioner som ska arbeta i skolan. Även det nya skolköket kommer att bidra till kommunens utveckling genom att ge oss nya möjligheter att genomföra de ambitioner som Örkelljunga kommun har på kostområdet, säger utbildningschef, Kristian Lindgren.

Foto: siampura