Nyheter

Ny stadsdel klar i Täby

Det nya Täby Boulevard, en del av centrala Täby Park, en stadsdel som växer fram bredvid Täby Centrum är i stort sett färdigställd. Här har Titania byggt 226 hyresrätter och kommersiella lokaler på en bruttoyta av cirka 6 000 kvadratmeter. 

Bebyggelsen i Täby Boulevard är utformad för att ha en delvis tät stadsstruktur med byggnader i 5-7 våningars höjd. Den har en arkitektonisk design som möjliggör effektiv användning av utrymmet, samtidigt som en balans mellan urbant boende och den naturliga miljön upprätthålls. Husen är ritade av arkitektbyrån Wingårdhs och är i modernistisk stil med ”något fransk över sig”, har bedömare uttryckt. 

– Vi har haft en väldigt bra dialog med arkitekterna från Wingårdhs som varit med i projektet sedan 2016 då vi vann markanvisningstävlingen, fast då endast ena halvan av kvarteret. Tanken då var att vi skulle dela kvarteret med SSM men under 2018 valde SSM att lämna tillbaka sin anvisade del av kvarteret och vi fick chansen att tänka- och rita om projektet för att skapa det kvarter som står på platsen idag, säger Wojciech Wondell, operativ chef hos byggherren Titania.

– Gestaltning är alltid något som vi lägger mycket tid på för att skapa annorlunda och intressant miljöer. Att vi valt de materialval som vi gjort i Täby Boulevard har varit mer ett experiment än något enkelt val från en färgpalett. Vi har velat gestalta kvarteret på ett miljövänligt och intressant sätt, fortsätter Wojciech.

Täby satsar en hel del på miljöområdet. Bland annat med solceller på offentliga byggnader. Även här är miljöambitionerna mycket riktigt höga.   

– Jag tycker att vi implementerat bra miljöval i kvarteret. Förutom sedumtak och solceller på taken så bygger vi även i energiklass B och erbjuder våra hyresgäster el-bilar och el-cyklar genom en bilpoolslösning. Solcellerna upptar en Area på ca 650 kvm med en beräknad effekt på 118,7 kW.

Fastigheterna är anslutna mot fjärrvärme och varje lägenhet har separata FTX system. I ett tidigt skede var det även tänkt att Titania skulle installera värmeåtervinning men efter dialog med kommunen så var man tvungna att tänka om och då var solcellslösningen ett självklart val. 

Det är ett stort arbete ni utför. Inte minst logistiskt. Kan du beskriva hur ni gått tillväga? 

– Logistiken är en utmaning när man bygger i stadsmiljö speciellt när man ska få plats mellan bebyggda kvarter. Då vi bygger våra bostäder i Täby Boulevard med bostadsmoduler så blir logistiken betydligt enklare då bostäderna är färdigbyggda på fabrik och transporteras till arbetsplatsen i ett stycke. På detta sett har vi inte bara kunnat kvalitetssäkra modulerna inomhus utan även möjliggjort färre transporter till byggarbetsplatsen, vilket är en avgörande faktor när man producerar 226 bostäder med underjordiskt garage på ca 15 månader, avslutar Wojciech Wondell.

Hela kvarteret är i stort sett färdigställt och de första hyresgästerna flyttade in den 8 december.